Dalachowska OSP ma 95 lat

Dalachowska Ochotnicza Straż Pożarna, jako kolejna na starej ziemi wieluńskiej (obecnie województwo opolskie) obchodziła 12 sierpnia 2018 r. jubileusz 95 – lecia działalności. Straże Pożarne do lat 30 – tych XX wieku nazywane były strażami ogniowymi. Zorganizowane jednostki straży pożarnych, prekursorzy obecnych OSP, powstawały w II połowie XIX wieku (Wieluń 28 VI 1877). Powstawały one równolegle w trzech zaborach. Szybki ich rozwój nastąpił w Polsce Odrodzonej. W maju 1929 roku było ich w powiecie wieluńskim aż 96. Należało do nich 2514 druhów czynnych i 1016 wspierających. Straże ogniowe ratowały życie i mienie mieszkańców, aktywizowały ich do działalności społecznej i kulturalnej, brały udział w uroczystościach religijnych i patriotycznych…

W uroczystości jubileuszowej dalachowskiej OSP udział wzięły delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Rudniki i gmin ościennych wraz z pocztami sztandarowymi oraz przedstawiciele władz wojewódzkich z Opola, powiatowych z Olesna, gminnych z Rudnik i sołeckich z Dalachowa. Wśród nich: Stanisław Rakoczy – Marszałek województwa opolskiego, Stanisław Betka – starosta powiatu oleskiego, Andrzej Pyziak – wójt Gminy Rudniki, Izabela Stasiak – sołtys z Dalachowa. Gośćmi szczególnymi byli księża: ks. kanonik Krzysztof Błaszkiewicz z Rudnik i ks. Stefan Leśniewski – proboszcz parafii w Dalachowie. Licznie na uroczystość przybyli mieszkańcy Dalachowa.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła zbiórka wszystkich jednostek OSP oraz zaproszonych gości. Przybyła też orkiestra dęta z Pątnowa. Przy jej dźwiękach wszyscy przemaszerowali do kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na uroczystą Eucharystię, którą w intencji strażaków odprawił ks. Stefan Leśniewski, a homilię wygłosił ks. kanonik Krzysztof Błaszkiewicz. Do Mszy św. usługiwali druhowie z Dalachowa.

Po Mszy św. dziękczynnej uroczystości przeniosły się na boisko za strażnicą, gdzie odbył się apel połączony z wręczeniem medali dla zasłużonych strażaków.

Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali druhowie: Grzegorz Brzozowski, Rafał Jurczyk, Paweł Stasiak, Sebastian Sikora; srebrnymi medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie i druhny: Marlena Plewa, Ireneusz Kaczmarek, Jan Plewa, Marcin Zając, Mirosław Zwierzyński; brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa: Łukasz Krzykawiak, Sebastian Nowak, Artur Pinkosz, Bartłomiej Stasiak. Druhowie: Jan Jurczyk, Łukasz Jurczyk, Michał Jurczyk, Błażej Nowak, Arkadiusz Orzeszyna, Bartłomiej Tabaka otrzymali odznaczenie „Wzorowy Strażak”.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło wspólne spotkanie w sali OSP.

         

         

        

        

        

        

Informacja  i zdjęcia od druhny Marleny Plewy OSP Dalachów