Ćwiczenia taktyczno-bojowe państwowej straży i Ochotniczych Straży Pożarnych w SDM w Wieluniu

W piątek, 1 października, w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe jednostki państwowej straży i Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w działaniach uczestniczyli strażacy z 13 jednostek ratowniczych z naszego powiatu, policja, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ze Starostą Powiatu Wieluńskiego Markiem Kielerem na czele.

Aby strażacy mogli wyjechać do akcji muszą mieć odpowiednie przeszkolenie, stąd tak istotne jest przeprowadzanie dla nich ćwiczeń w obiektach o szczególnie dużym zagrożeniu. Dlatego ćwiczenia dotyczyły doskonalenia współdziałania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z innymi służbami podczas działań ratowniczych i gaśniczych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na terenie jednego z zakładów produkcyjnych doszło do rozszczelnienia instalacji amoniakalnej, pożaru magazynu opakowań papierowych, wypadku cysterny i samochodu osobowego. Scenariusz zakładał także pomoc osobom poszkodowanym podczas wszystkich trzech części ćwiczeń oraz awarie hydrantów na terenie siedziby SDM.

Ćwiczenia na terenie SDM pracownikom dały możliwość wykonania próbnej ewakuacji ze strefy zagrożonej oraz pokazały umiejętność współpracy poszczególnych służb. W ćwiczeniach udział brały jednostki JRG Wieluń oraz ochotnicy z Opojowic, Masłowic, Mokrska, Masłowic, Białej, Mierzyc, Raczyna, Kadłuba i Dąbrowy.

Ćwiczenia służb obserwował oprócz starosty Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, komendant KP PSP w Wieluniu bryg. Tomasz Lewiński oraz prezes SDM Marek Kapica. Zorganizowano je dla strażaków aby w warunkach kryzysowych mogli być jeszcze lepszymi i jeszcze lepiej nieść pomoc i ratunek wszystkim potrzebującym.

 

   

   

  

tekst i fot.  Ewa Misiak- Kocham Wieluń