Ćwiczenia pożarowe jednostek OSP z terenu Gminy Mokrsko na terenie MWD w Ożarowie Oddział MZW

W dniu 20 listopada 2021 roku na terenie Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyły się  gminne ćwiczenia pożarowe wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Mokrsko. W ćwiczeniach uczestniczyły:

OSP w Mokrsku – dwa zastępy

OSP w Ożarowie  – dwa zastępy

OSP w Komornikach – jeden zastęp

OSP w Chotowie – jeden zastęp

OSP w Słupsku  – jeden zastęp

OSP w Krzyworzece – jeden zastęp

Ćwiczeniami kierował Zastępca Komendanta Gminnego ZOSP RP w Mokrsku, Dh. Henryk Janas.

Za organizację ćwiczeń odpowiadał Komendant Gminny ZOSP RP w Mokrsku, Dh. Jacek Politański.

Funkcję koordynatora ćwiczeń pełnił Prezes Gminny ZOSP RP w Mokrsku, Dh. Marcin Głąb.

W ćwiczeniach  przeprowadzonych w godzinach 9.00-10.15 ćwiczono:

  1. a)      Pozorowany pożar w budynku oficyny ( OSP w Mokrsku)
  2. b)      Sprawdzenie kamerą termowizyjną budynku oficyny (OSP w Mokrsku)
  3. c)      Sprawdzenie poprawności przesyłu sygnału do stacji monitorowania Teltech (pracownicy muzeum)
  4. d)      Pozorowany wypadek samochodu osobowego i udzielenie pierwszej pomocy ( OSP w Ożarowie)
  5. e)      Pompowanie wody do celów ppoż. ze stawów znajdujących się na terenie parku ( OSP w Słupsku, OSP w Chotowie, OSP w Ożarowie i OSP w Mokrsku)
  6. f)       Ochrona kurtyną wodną budynku  dworu ( OSP w Ożarowie i OSP w Komornikach)
  7. g)      Zapoznanie z obiektem i terenem(wszystkie jednostki biorące udział w ćwiczeniach)

Ćwiczenia miały charakter prewencyjny i miały doskonalić współdziałanie jednostek OSP z terenu gminy.

W ćwiczeniach brali także udział pracownicy Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

     

     

     

     

     

     

     

Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Jarosław Eichstaedt