Chór i Zespół Muzyki Dawnej PMDKiS w Wieluniu w czasie pandemii koronawirusa

W  marcu,  w szkołach i w innych placówkach oświatowych, wprowadzono nauczanie zdalne. Była  to dla wszystkich nauczycieli i uczniów sytuacja bardzo nietypowa, trudna, zaskakująca i stresująca zarazem. Nauczanie przeniosło się właściwie do Internetu. Dodatkową trudnością było to, że nikt nie był w stanie przewidzieć jak długo to potrwa. W takiej sytuacji znalazł się również Chór i Zespół Muzyki Dawnej PMDKiS w Wieluniu.

Jak wyglądały zajęcia Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej? Tak  o tym dziwnym czasie mówi Jakub Jurdziński:

Cały drugi semestr, który był dokładnie zaplanowany: warsztaty, wspólny koncert z Chórem KG Singers z Oslo, koncerty, udział w festiwalach, całkowicie się zmienił. Wszystko  nagle stanęło pod znakiem zapytania a w konsekwencji musiało zostać odwołane. Mimo trudności udało  się nagrać dwa utwory w sposób zdalny z chórem i dwa utwory w sposób zdalny z zespołem instrumentalnym. Było to dla  wszystkich zupełnie nowe doświadczenie. Systematycznie spotykaliśmy się w Internecie.

18 maja po raz pierwszy po długiej przerwie wróciliśmy do pracy stacjonarnej pod dużym rygorem sanitarnym (domy kultury miały taką możliwość pracy w niewielkich grupach). Wiedzieliśmy, że zorganizowanie koncertu jest prawie niemożliwe więc postanowiliśmy nagrać trzy utwory już nie w sposób zdalny a w rzeczywistości, w świątyni parafii św. Barbary w Wieluniu. Rozpoczęły się przygotowania w małych grupach. 18 czerwca spotkaliśmy się prawie wszyscy po tak długiej przerwie w świątyni, gdzie najpierw przeprowadziliśmy próbę.

19 czerwca, bez publiczności, nagraliśmy trzy utwory: Pater noster – muz. Piotr Jańczak, Parce Domine – muz. Feliks Nowowiejski i Suplikacje muz. Józef Świder, sł. ks. Jan Twardowski. Tematyka utworów zupełnie niemalże przypadkowo wpisała się w ten trudny czas dla nas wszystkich.

Nagrania te będą dla nas pamiątką, podsumowaniem pracy i jednocześnie możliwością zaprezentowania się właściwie wszystkim, którzy będą sobie tego życzyli.

Serdeczne podziękowania kieruję do Księdza Proboszcza Jarosława Borala za udostępnienie świątyni, dziękuję wszystkim Chórzystom, Rodzicom i Opiekunom, dziękuję Panu Jerzemu Nowakowskiemu – Dyrektorowi Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu za pomoc w realizacji nagrania. Podziękowania składam również Panu Piotrowi Kuźnikowi, który nagranie to w sposób profesjonalny zrealizował.

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLf8J-rH5CE

https://www.youtube.com/watch?v=pM1Azoiln5c

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxA6CjzNOo

Tekst: Jakub Jurdziński

 Zdjęcia: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu