Charytatywny koncert kolędowo-noworoczny w kościele św. Józefa w Wieluniu

9 stycznia, w niedzielę chrztu Jezusa, w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP, w pięknej scenerii bożonarodzeniowej, odbył się charytatywny koncert kolędowo – noworoczny na rzecz budowy Dziennego Domu Seniora w Rudzie.

Koncert poprzedziła msza święta. Liturgię sprawowali ks. Adam Sołtysiak i ks. Marcin Knaga. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Sołtysiak.  Podstawą do rozważań stała się scena chrztu udzielonego Jezusowi przez Jana Chrzciciela opisana w Ewangelii wg św. Łukasza.

Każdy z nas został ochrzczony, mówił kaznodzieja. Przez sakrament chrztu zostaliśmy włączeni do Kościoła Chrystusa i rozpoczęliśmy swoja przygodę z Bogiem. Jak dziś wygląda nasza relacja z Bogiem i nasza wiara? Odpowiedzią na postawione pytania było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych połączone z pokropieniem wodą chrzcielną. Dopełnieniem odpowiedzi stał się udział w koncercie charytatywnym i wspólne kolędowanie z wykonawcami koncertu.

Organizatorami koncertu było Stowarzyszenie „Tacy Sami”, burmistrz Wielunia, parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP i Wieluński Dom Kultury. Podczas koncertu wystąpili Iwona Karbowska – sopran i Wojciech Stysz – fortepian. Koncert podzielono na trzy części.

W pierwszej części koncertu Iwona Karbowska przy akompaniamencie Wojciecha Stysza z Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zaśpiewała kilka starych kolęd, wśród nich: Bądź wiesioła, Słyszę z nieba muzykę, Tobie bądź chwała, O mili królowie, Witaj gwiazdko, Narodził się nam Zbawiciel.

Przed drugą częścią koncertu Wojciech Stysz zagrał Poloneza koronacyjnego A-dur Fryderyka Chopina i zapisaną w rytmie poloneza kolędę Bóg się rodzi. Instrumentalna wersja kolędy zachęciła słuchaczy do wspólnego śpiewania.

Przyszedł czas na kolędy bardziej znane. Zabrzmiały: Cicha noc, Jakaż to gwiazda, Lulajże Jezuniu (wspólny śpiew artystki i publiczności) oraz wieluńska śpiewka zarejestrowana przez śp. Marka Derę w Śpiewniku Wieluńskim.

Trzecią i ostatnią część koncertu wypełniły arie z operetek Hrabina Mariza i Księżniczka czardasza I. Kalmana oraz Wesoła wdówka F. Lehara.

Koncert stał się wspaniałym podsumowaniem kończącego się liturgicznego okresu Bożego Narodzenia i zachętą do wspólnego śpiewania kolęd jeszcze do 2 lutego. Jego wspomnienie zachęci też zapewne do wsparcia dzieła budowy domu Seniora, o które prosił  Waldemar Kluska ze Stowarzyszenia  Tacy Sami.

   

   

   

   

   

   

   

Pomysł stworzenia Domu Seniora w murowanym, klasycystycznym, dawnym pałacu Taczanowskich w Rudzie to ukłon w kierunku osób starszych, to okazanie im wyjątkowego szacunku i troski, tak aby mogli godnie i w przepięknej scenerii parkowej pałacu zadbać o zdrowie i spędzić jesień swojego życia.
Inwestycja, mająca służyć również osobom niepełnosprawnym w postaci miejsc pracy przy obsłudze domu i otoczenia, jest na etapie badań architektonicznych oraz przy końcówce dokumentacji techniczno-budowlanej, mającej na celu zmianę wybudowanego w 1851 roku pałacu/dworu na Dom Seniora dziennego pobytu. Dlatego też inwestycja w dalszym ciągu wymaga znacznych nakładów finansowych.
Wizja utworzenia Dziennego Domu Seniora w Rudzie została dostrzeżona i pozytywnie oceniona przez Sejmik Województwa Łódzkiego, który na badania dworu i projekt we wrześniu 2021 roku przyznał z budżetu Województwa Łódzkiego dotację w wysokości 50 tys. 900 złotych. Niezwykłą oprawę
wizualną wieluńskiego koncertu przygotowali pracownicy Wieluńskiego Domu  Kultury.