2017-04-03-Kamion-2016-9

Wśród nadesłanych prac jedna rzeźba