2017-04-03-Kamion-2016-8

Artyści z dyrektorem Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Starostą Wieluńskim