2017-04-03-Kamion-2016-7

Uczestnicy Pleneru z kustoszem wystawy i dyrektorem Muzeum Ziemi Wieluńskiej