Zofia Białas

Author's posts

Zaproszenie na spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej

Zaproszenie na recital Zofii Szpikowskiej

Na spotkanie z twórczością Agnieszki Osieckiej  do Dworku w Parku Wiejskim w Mokrsku zaprasza Zofia Szpikowska, animatorka wielu imprez kulturalnych, miłośniczka poezji śpiewanej, malarstwa, muzyki, nauczyciel śpiewu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Solistce towarzyszyć  będzie Michał Rorat (fortepian).

Zaproszenie na promocję książki „Wieluń miastem wzrastania”

Zaproszenie na promocję książki "Wieluń miastem wzrastania"

Książka jest pokłosiem sesji naukowej odbytej w czerwcu 2015 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Sesja „Wieluń miastem wzrastania” poświęcona Czcigodnej Słudze Bożej Matce Teresie Kierocińskiej połączona była z obchodami 500-lecia kościoła św. Barbary w Wieluniu i 130. rocznicą urodzin kandydatki na ołtarze. Towarzyszyła jej  wystawa poświęcona życiu i działalności Matki Teresy oraz uroczysta Msza św. w …

Kontynuuj czytanie

40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

O działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia mówi prezes Iwona Podeszwa

Okazją do świętowania 40 lat istnienia Towarzystwa Przyjaciół Wielunia (powstało 7 lipca 1977 r.) stało się Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się 6 kwietnia, a rozpoczęła je Iwona Podeszwa, prezes Stowarzyszenia. Punktem szczególnym było powitanie gości oraz uczczenie minutą ciszy członków Towarzystwa, którzy w 2016 roku odeszli na wieczna wartę. Towarzystwo, mówiła pani prezes, liczy …

Kontynuuj czytanie

Tradycja Grobu Pańskiego

Grób Pański u wieluńskich Bernardynek

Kult Męki Pańskiej od 1688 roku (po kapitule generalnej w Rzymie) szczególnie aktywnie propagowali reformaci. Był  on charakterystycznym rysem franciszkańskiej duchowości. Relikwie Drzewa Krzyża otaczane były szczególną czcią, n.p. wieluńscy reformaci (w Wieluniu od 1629 roku) przechowywali je w srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża. Kult Męki Pańskiej od 1688 roku rozszerzono na wszystkie kościoły franciszkańskie, …

Kontynuuj czytanie

Koncert pieśni pasyjnej

Po koncercie

Niedziela rozważań Męki Pańskiej zgromadziła w kościele kolegiackim w Wieluniu miłośników muzyki chcących wysłuchać koncertu pieśni pasyjnej przygotowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu. Jego wykonawcami był Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu oraz Zespół Muzyki Dawnej pod kierunkiem Jakuba Jurdzińskiego, jako akompaniator wystąpił Szymon Blajer, organista parafii św. Józefa, a prowadzącym …

Kontynuuj czytanie