80. rocznica II wojny światowej w Mokrsku

W racji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko i Wójt Gminy Mokrsko zaprosili mieszkańców na uroczystość patriotyczno – religijną, która odbyła się 1 września. Po uroczystej Mszy Świętej, którą celebrował ks. Zbigniew Bigaj, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej i wojny bolszewickiej.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się w miejsce, gdzie 80 lat temu, w pierwszych dniach wojny został zamordowany 13-letni harcerz – Edward Głąb, by odsłonić pamiątkową tablicę, dedykowaną harcerzowi i mieszkańcom Mokrska – ofiarom II wojny światowej.

       

Słowo do zgromadzonych skierowali Rajmund Kieler – prezes Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko, oraz Zbigniew Dąbrowski – Wójt Gminy Mokrsko.

Sfinansowano ze środków Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, w ramach Programu Czuwamy! Pamiętamy!

Natalia Zwierz – Gmina Mokrsko