2017-09-01-Rocznica-Września-3

Przy "Wieluńskiej Golgocie"