2017-09-01-Rocznica-Września-2

Poczty sztandarowe uczestniczące w uroczystości