2017-09-01-Rocznica-Września-1

Pod obeliskiem upamiętniającym ofiary II wojny światowej