74. Rocznica Wyzwolenia Wielunia

Świadkowie wydarzeń z 18 stycznia 1945 roku, Samorządowcy, Kombatanci ze Społecznej Powiatowej Rady Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim w dniu 18 stycznia 2019 roku i złożyli pod pomnikiem „Pogromców hitleryzmu” kwiaty i znicze. W ten sposób upamiętnili 74. Rocznicę Wyzwolenia Wielunia spod hitlerowskiej okupacji. Pod pomnikiem zabrał głos Pan Henryk Strózik – „18 stycznia 1945 roku późnym wieczorem ulicą Częstochowską wjechali do miasta na motocyklach radzieccy zwiadowcy, a za nimi pierwsze radzieckie czołgi. Przez całą noc w mieście trwały walki, w trakcie których spłonęło kilka domów. Rankiem miasto było już wolne od niemieckich okupantów.” Starosta Wieluński Marek Kieler na koniec podziękował wszystkim za przybycie i uczczenie tak ważnej dla Wielunia rocznicy.

    

    

     

     

Tekst i foto: Elżbieta Caban