50-lecie pożycia małżeńskiego świętowały pary z Gminy Pątnów

W dniu 23 października 18 par z terenu Gminy Pątnów zostało uhonorowane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medalami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.Uroczystość wręczenia medali odbyła się na wniosek Wójta Gminy Pątnów. Na jubileusz przybyło 15 par, trzy z różnych przyczyn nie dotarły na uroczystość.

Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, na którym medale nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę wręczył Starosta Wieluński Marek Kieler wraz z Wójtem Gminy Pątnów Jackiem Olczykiem w towarzystwie przewodniczącego rady i sekretarza gminy. Jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie złożono gratulacje oraz życzono dalszych lat wspólnego życia w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

Podczas uroczystości dostojni jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Dopełnieniem tej przepięknej uroczystości był słodki poczęstunek wraz z symbolicznym toastem oraz część artystyczna w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego z Popowic.

                                 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali:

Halina i Józef Bernasiowie, Kazimiera i Ryszard Duszyńscy, Zofia i Ryszard Kabałowie, Honorata i Andrzej Kamińscy,. Kazimiera i Stanisław Kapuściakowie, Janina i Władysław Mirowscy, Regina i Michał Nowakowie, Irena i Tadeusz Pakułowie,. Czesława i Henryk Pinkoszowie, Zenona i Jan Pochrzęstowie,. Aurelia i Edward Rębiszowie, Krystyna i Henryk Smolarzowie, Danuta i Mieczysław Spichowie, Katarzyna i Marian Szeclowie,    Wanda i Mieczysław Waliszewscy.

tekst: Ewa Misiak, fot. Urząd Gminy Pątnów