25. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego- wspólna modlitwa wieluńskich bernardynek i biskupa Andrzeja Przybylskiego

W 25. Światowym Dniu Życia Konsekrowanego na wspólnej modlitwie  dziękczynnej za dar powołania modliły się wieluńskie bernardynki i ks. biskup Andrzej Przybylski.

Szczególną chwilą spotkania była modlitwa księdza biskupa w intencji Wielunia i jego mieszkańców odmówiona w obecności Najświętszego Sakramentu, wystawionego na ołtarzu w kościele klasztornym p.w. św. Mikołaja.  Modlitwę, która odbyła się o godzinie 15.00,  poprzedziła cicha adoracja. Wśród adorujących ksiądz biskup.  Modlitwa za Wieluń i jego mieszkańców odbyła się jeszcze w scenerii bożonarodzeniowej, w ostatnim dniu śpiewania kolęd i w dniu ofiarowania Jezusa w świątyni.

Modlitwa w intencji Wielunia to Koronka do Bożego Miłosierdzia.  Ksiądz biskup rozpoczynając modlitwę powiedział: – chcemy dziś  Bożemu Miłosierdziu oddać wszystkich tych, którzy najbardziej tego potrzebują, a są w wśród nich ludzie smutni, ludzie pogrążeni w ciemności fizycznej i duchowej. W ich intencji modlą się każdego dnia osoby konsekrowane.

Nieustannie, od 1613 roku, za Wieluń i jego mieszkańców modlą się siostry bernardynki, siostry od modlitwy. Tak czyniła także siostra Faustyna, sekretarka Bożego Miłosierdzia. Módlmy się, więc za tych, których Bóg powołuje i za tych, którzy na to powołanie odpowiedzieli, módlmy się za powołanych z tego miasta, za tych, którzy w powołaniu wytrwali i za tych, którzy z jakichś powodów od Ciebie odeszli.

Módlmy się także za zmarłych kapłanów, za zmarłe siostry bernardynki, Antoninki i za zmarłego abpa Stanisława Nowaka.  Modlitwą obejmijmy także naszego metropolitę Wacława Depo, który dziś obchodzi  10.rocznicę ingresu do katedry częstochowskiej.

Niech w tej modlitwie wspierają nas błogosławieni pochodzący z tej ziemi: błogosławiony ks. Ludwik Roch Gietyngier, Maksymilian Binkiewicz, siostra Kanuta Chrobot.

Kolejna część Koronki to modlitwa za wszystkich mieszkańców Wielunia, których opatrzność Boża do tego miasta sprowadziła i za miasto Wieluń nazywane „Miastem pokoju i pojednania”, by nazwa ta nie była tylko pustą nazwą oraz by ludzie tu mieszkający żyli zgodnie z Dekalogiem.

Pozostałe części Koronki to modlitwa w intencji ludzi ubogich, chorych, samotnych, w intencji rodzin i w intencji dzieci i młodzieży.

Kończąc modlitwę ks. biskup mówił: – prośmy o miłosierdzie dla wszystkich dorosłych, także duchownych, którzy popełnili grzechy w stosunku do dzieci i młodzieży, za tych, którzy w mediach deprawują dzieci i młodzież. Módlmy się za rodziców, by przykładem swego życia kształtowali pozytywne postawy własnych dzieci.  Dziękujmy Bogu za to, że jest nie tylko sprawiedliwy, ale przede wszystkim miłosierny i zawsze możemy do Niego się zwrócić i prosić o miłosierdzie.