25  lat Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa

Dziecięcy Zespół Obrzędowy powstał w 1995r. z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich  w Ożarowie oraz  Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Sieradzu. W początkach pracy zespołu pomagała kustosz Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie – Bogusława Wiluś  oraz etnograf WDK w Sieradzu  Małgorzata Dziurowicz- Kaszuba.

Kierownikiem i opiekunem zespołu jest  Halina Gniłka – dyrektor Zespołu Szkoły  i Przedszkola w Ożarowie. Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje twórczyni ludowa, scenarzystka, reżyserka i aktorka w jednej osobie, pani Wanda Majtyka z Popowic.

Wiedzę swą zespół czerpie również z ministerialnego programu edukacyjnego „Krzesiwo” z zakresu tradycyjnej kultury ludowej, realizowanego w zespole od 1996 roku przez Regionalny, obecnie Powiatowy, Ośrodek Kultury w Sieradzu. Dzięki projektowi, udało się zrealizować szeroki wachlarz zajęć : m.in. naukę tańca i starych pieśni, rzeźby, wykonywania tradycyjnych ozdób i przedmiotów z plastyki obrzędowej (pisanek, masek kolędników, ubrania dla misia, wieńców dożynkowych, pająków, odcydzoków i innych).

Członkowie zespołu uczyli się od twórców ludowych prząść na kołowrotku, strugać piscołki, robić pyndzle do bielenia ścian i lepić gliniane ptaszki. Wykorzystując ten naturalny przekaz międzypokoleniowy, zrealizowano wiele widowisk, które stały się wydarzeniami artystycznymi w  środowisku, w województwie i na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

Po raz pierwszy zespół zaprezentował się na VII Przeglądzie Folklorystycznym województwa sieradzkiego w dniach 19-20.04.1996r. w Lututowie. Zajął I miejsce w kategorii zespołów dziecięcych za widowisko „Na pastwisku”.

Zmieniają się członkowie zespołu. Są to kolejne pokolenia uczniów szkoły podstawowej w Ożarowie. Poszerza się repertuar pieśni, utworów instrumentalnych i widowisk obrzędowych, a zespół niezmiennie od 25 lat odnosi bardzo duże sukcesy na wojewódzkich i ogólnopolskich  przeglądach i festiwalach folklorystycznych, prezentując tradycyjną kulturę ożarowską.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu:

Nagroda I stopnia na IV Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Łowiczu 7-9.06.1996r.

II miejsce na VIII Przeglądzie Folklorystycznym Województwa Sieradzkiego „Spotkanie pokoleń” w kategorii „Mistrz-Uczeń” – 25.04.1997r. w Lututowie

III miejsce w  V Przeglądzie Bożonarodzeniowym „Od adwentu do zapustów” za widowisko „Przed Godami” 22.01.1997r. w Brzeźniu

I nagroda w kategorii grup widowiskowych na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 11-12.10.1997r

I nagroda na XV Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych  w Bukówcu Górnym w dniach 12-14.06.1998r.

Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Tarnogród – na XV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej  w Tarnogrodzie 16-18.10.1998r.

I nagroda w VI Międzywojewódzkim Przeglądzie Obrzędów Ludowych  w Głuchowie w dniu 7.06.1998r.

I miejsce dla grupy kolędniczej na VI Spotkaniach Bożonarodzeniowych „Od Bożego Narodzenia do zapustów” 13.12.1998r. w Brzeźniu

II nagroda dla grupy kolędniczej na XXVII Góralskim Karnawale  w Bukowinie Tatrzańskiej 12.02.1999r.

I nagroda w Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje”  w Łodzi w dniu 14.06.1999r.

I nagroda na XVI Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych  w Bukówcu Górnym w dniach 18-20.06.1

I miejsce w I Spotkaniach Wielkanocnych „Od Zapustów do Wielkanocy” w Brzeźniu – 09.04.2000r.

I nagroda w kategorii grup widowiskowych na IX Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim  25-26.11.2000r.

III miejsce w kategorii zespołów autentycznych w II Wojewódzkim festiwalu „Dziecięca scena folkloru” Wieluń 15.12.2001r.

II Nagroda w kategorii „Mistrz-uczeń” na XXXV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą dla Feliksa Tomczyka – mistrz i Anity Koźlak – uczeń  29.06.2001r.

Nagroda specjalna dla Jagody Majtyki na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002r.

II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002r.

III miejsce w kategorii zespołów obrzędowych  na VII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku w dn. 06-08.07.2002r.

I nagroda na  III Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Sieradzu dla Feliksa Tomczyka i Anity Koźlak w kategorii „Mistrz-Uczeń” listopad 2003r.

I nagroda na  III Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Sieradzu dla Wandy Majtyki z uczennicami z Ożarowa w kategorii „Mistrz-Uczeń” listopad 2003r.

Nagroda wicepremiera RP, posła Jarosława Kalinowskiego dla Wandy Majtyki    z uczennicami na XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  i Śpiewaków Ludowych     w Kazimierzu nad Wisłą czerwiec 2003

Nagroda  dla Wandy Majtyki z uczennicą Jagodą Majtyką na XXXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą czerwiec 2003r.

I i III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Na Pisanki I Palmy Wielkanocne „Wielkanocne pisankowanie” w Skierniewicach 02.04.2004r.

Nagroda główna w kategorii grup widowiskowych na XII Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 23

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Na Pisanki I Palmy Wielkanocne „Wielkanocne pisankowanie” w Skierniewicach 22.03.2005r.

III miejsce dla Jagody Majtyki na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005r.

III miejsce dla Martyny Kramarczyk na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005r.

III miejsce dla kapeli „Ożarowiacy” na X Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku 3.07.2005r.

Nagroda  dla Wandy Majtyki z uczennicą Jagodą Majtyką na XXXIX Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą 26 czerwiec 2005r.

Wyróżnienie w kategorii grup widowiskowych na XIV Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim 30.09.2006r.

III miejsce dla Jagody Majtyki w I Regionalnym Przeglądzie Zespołów i Śpiewaków Ludowych „Siedlisko” w Aleksandrowie Łódzkim 2.

I miejsce dla Jagody Majtyki na XII Ogólnopolskim Festiwalu „Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych” w Bukowsku  08.07.2007r.

Występ grupy kolędniczej na  Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych Województwa Łódzkiego „Tacy Patroni zobowiązują  w  Proszeniu 7 czerwca 2008r.

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na XXV Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie 17-19.10.2008r.

Nagroda na VIII Przeglądzie Obrzędów Bożonarodzeniowych w Brzeźniu 13.12.2008r.

Główna Nagroda „Drewniany Klepok” oraz Nagroda Specjalna dla najlepszej aktorki festiwalu dla Martyny Kramarczyk – na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w folklorze” 3.10.2009r. w Baranowie Sandomierskim

Nagroda na XXVII Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2010r.

W ramach Festiwalu Teatrów Wiejskich „ZWYKI” Teatru Polskiego w Warszawie na zaproszenie dyrektora Andrzeja Seweryna, swoje talenty w zakresie plastyki obrzędowej prezentowała Pani Wanda Majtyka z Popowic. Wspólnie z Haliną Gniłka uczyły tradycyjnej wieluńskiej wycinanki, ozdób z papieru i techniki wykonywania kwiatów 26 -27 listopada 2011r.

Wyróżnienie na Jubileuszowym XX Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim –   Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa w składzie: Weronika Kubowicz, Weronika Spychała, Oliwia Jachymska, Zuzanna Płuciennik, Ewa Bachorska, Agata Szymańska, Marcelina Lipieta, Jakub Chojka i Wanda Majtyka ( autorka scenariusza) 15.10.2013

Nagroda dla Dziecięcego Zespołu Obrzędowego na  Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie w 2014 r.

I miejsce w 5. Międzypowiatowym  Przeglądzie  Kapel i Zespołów Śpiewaczych w ramach Nadwarciańskiego Festiwalu Ludowego w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Działoszynie w dniach 22-23 kwietnia 2017r. Zespół w kategorii Mistrz – Uczeń. Zespół   został nominowany do udziału w dniach 22-25 czerwca 2017. w 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

II nagroda w na 51. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą dla Wandy Majtyki z Dziecięcym Zespołem Obrzędowym z Ożarowa 23-25 czerwca 2017 w kategorii „Mistrz – Uczeń” Wanda Majtyka wystąpiła z uczennicami: Karoliną Bogdałą, Aleksandrą Ladrą, Wiktorią Słoniną, Klaudią Pawlak i Natalią Kot. Zespół zaprezentował dwie pieśni: „Gaik” – pieśń obrzędową wiosenną  i pastorałkę „U zielony dombrowy”  z repertuaru Wandy Majtyki.

Nagroda Główna  Ptok-Klepok za zajęcie I miejsca dla kapeli „Ożarowiacy” w składzie ( skrzypce) Aleksandra Ladra lat 14 i (ciachotek) Mateusz Majtyka lat 9 za brawurowe wykonanie polki „ Sła dziwecka po drewecka”, owijoka weselnygo i krzyżoka na Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Edycji Festiwalu “Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 16-17 czerwca 2018r.

II nagroda Ptok-Klepok dla  grupy śpiewaczej w składzie: Natalka Krzak, Karolina Bogdała, Klaudia Pawlak i Natalka Kot za wykonaniem pieśni sierocej „Ani łojca, ani matki” i kołysanki „Lulajze mi, lulaj bracisku malusi” na Jubileuszowej XXV Ogólnopolskiej Edycji Festiwalu “Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 16-17 czerwca 2018 r.

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury –  prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego Pana Marka Mazura odebrały przedstawicielki zespołu Karolina Bogdała, Klaudia Pawlak i Natalia Kot wraz z opiekunką dyrektorem ZS i P w Ożarowie  Haliną Gniłką – 16 października 2018r.

I nagroda dla kapeli „Ożarowiacy” Aleksandra Ladra – skrzypce, Mateusz Majtyka – „ciachotek” w kategorii Mistrz – Uczeń  (mistrzynią była Jagoda Majtyka) na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrówku 11 maja 2019 r., nominacja kapeli „Ożarowiacy” na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych  w Kazimierzu nad Wisłą

Wyróżnienie dla Grupy Śpiewaczej w kategorii Mistrz – Uczeń – (mistrzynią dla uczennic była Wanda Majtyka) na Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych w Ostrówku 11 maja 2019 r.

Nagroda Główna Drewniany Klepok za widowisko „Majowe” na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 15-16 czerwca 2019r.

III miejsce dla solistki śpiewaczki Klaudii Pawlak na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko
w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim 15-16 czerwca 2019r.

II nagroda dla kapeli „Ożarowiacy” na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w kategorii Mistrz – Uczeń – (mistrzynią  była Jagoda Majtyka) Kapela w składzie: Aleksandra Ladra – skrzypce, Maciej Majchrowski – „ciachotek” 27-30.06.2019r.

Nagranie kołysanki „Uśnij ze mi uśnij”  w studio nagrań w Częstochowie w ramach udziału w  projekcie Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja duma”. 25 lipca 2019r.

Udział w  koncercie finałowym projektu  Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja duma” 10 września 2019r. w Kino-Teatrze „Syrena” w Wieluniu

Udział w projekcie Powiatowej Biblioteki w Wieluniu „Moje korzenie – moja wielka duma” sierpień 2020r.

Nagranie clipu w Kocilewie kołysanki „Uśnij ze mi uśnij” w ramach projektu Powiatowej Biblioteki w Wieluniu i PMDKiS w Wieluniu „Moje korzenie – moja wielka duma” wystąpili: Karolina Bogdała, Natalia Kot, Joanna Prażmowska, Kina Dudzik, Sylwia Dudzik, Zuzanna Kotyś, Wiktoria Struzik i Szymon Barcik

Udział w nagraniu filmu „Jak się żyło w WIELUNIU – Skarby Regionów Wieluń”  podczas realizacji  projektu dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci” wystąpili: Joanna Prażmowska, Kina Dudzik, Sylwia Dudzik, Zuzanna Kotyś, Lena Kałuża i Szymon Barcik

Obecnie rytm czterech pór roku wyznacza kierunek działań Dziecięcego Zespołu Obrzędowego. Zespół od 25 lat stara się z pietyzmem rekonstruować stare zwyczaje i obrzędy. Dziś, wiejskie nawet dzieci, nie wiedzą, że można piec ziemniaki w ognisku – żarze z „krowięcych placków”, fantazyjnie zagrać na listach młodych zbóż, czy zagrać w „kamyki” lub „klipe”, a szkoda……..

Najważniejsza jest jednak nie ilość zdobytych nagród, a fakt, że kolejni uczniowie Z S i P w Ożarowie, członkowie zespołu, z dumą mówią o sobie „jestem członkiem Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa – to moje korzenie, moja wielka duma”

          

 

Kierownik zespołu: Halina Gniłka