232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Wieluniu

Dwa ważne wydarzenia z historii Polski przypadające na dzień 3 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja stały się okazją do zorganizowania w Wieluniu pięknej uroczystości religijno – patriotycznej.

Uroczystość, na którą zaprosił Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa i Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Radowski, rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych przy budynku Urzędu Miejskiego i przemarszem do wieluńskiej kolegiaty, gdzie odprawiona została Eucharystia w intencji Ojczyzny, celebrowana przez księdza prałata Jacka Zielińskiego.

Na uroczystą Mszę św. przybyli: chór parafialny, przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, organizacji społecznych, liczne poczty sztandarowe, harcerze, wierni czciciele Maryi, Królowej Polski. Po Eucharystii, u stóp  świętego Jana Pawła II złożono biało-żółte wiązanki kwiatów.

Spod pomnika św. Jana Pawła II uroczystość przeniosła się przed budynek Urzędu Miejskiego przy Placu Kazimierza Wielkiego 1, gdzie odbyła się część oficjalna. Poprowadził ją Marek Gogola, historyk, kustosz Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i przybliżeniu historii Konstytucji 3 Maja przez Marka Gogolę, głos kolejno zabierali: Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Prezes Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń Roman Drosiński.

Burmistrz Paweł Okrasa mówił:

Po raz kolejny spotykamy się na placu Kazimierza Wielkiego, aby wspomnieć  wydarzenie sprzed 232 lat, czyli  dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, ostatniej próby ratowania suwerenności i niepodległości I Rzeczpospolitej. Żeby lepiej zrozumieć, dlaczego i przed kim  trzeba było bronić ojczyzny, by ją ocalić, należy wrócić myślą do XVII wieku. Szanowni państwo, w wieku XVII polski oręż, polska Rzeczpospolita zdobyła w 1610 roku Moskwę, w 1683 pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego walczyli książęta austriaccy, książęta niemieccy i jeszcze inni, aby obronić Europę przed najazdem Islamu, w obronie Wiednia. Wtedy imię Rzeczpospolitej  głoszono w całej Europie jako symbol potęgi, wielkiego zmysłu politycznego,  zmysłu  wojennego króla Jana III Sobieskiego. I raptem minęło od tego czasu 90 lat i ci sami książęta, uczestniczyli w I rozbiorze Polski w 1772 roku. Co takiego się wydarzyło w tym czasie?  Do rozbioru doprowadziły  polskie przywary, prywata i służalczość wobec dworów ościennych. Konstytucja była próbą obrony polskiej suwerenności  i niepodległości w obliczu nadchodzących wydarzeń.

Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik podkreślił:

W tym miejscu wypowiedziane zostało dzisiaj wiele słów, gorzkich słów o naszej  historii,  gorzkich dla naszego narodu. Ale my dziś, drodzy państwo nie obchodzimy rocznicy rozbioru Polski, ale rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była dniem zwycięstwa dla Polaków, którzy dążyli do budowy silnej, niepodległej Polski

Konstytucja Majowa to akt prawny, który zakładał wprowadzenie monarchii dziedzicznej. Stworzył również nowoczesny rząd, który był kontrolowany i oceniany przez parlament. Wtedy był to pierwszy i jedyny w Europie taki akt prawny i te rozwiązania były zupełnie nowatorskie.

Konstytucja 3 maja wprowadzała również i ustanawiała wiele instytucji, które pozwalały na to, ażeby właśnie państwo sprawnie funkcjonowało. Ale konstytucja ta i wprowadzone reformy nie wszystkim się podobały. Nie wszystkim się podobały. Spowodowała ono również to, że niektórzy uciekali się o pomoc do silniejszych, wrogich nam mocarstw. Oczywiście to historia, którą możemy oceniać różnie.

Sejm Czteroletni  3 maja 1791 roku  uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów – pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą spisaną, po amerykańskiej, na świecie. Konstytucja miała zapewnić Polsce niezależność oraz umożliwić rozwój polityczny, społeczny i gospodarczy.

Już  dwa dni po jej uchwaleniu dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Od 1990 roku 3  Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków.

Po przemówieniach delegacje,   w tym władze samorządowe,  zaproszeni goście, służby mundurowe, harcerze, kombatanci ,  złożyły  biało – czerwone wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą Marszałka Józefa Piłsudskiego i wielunian poległych w wojnie bolszewickiej i gdzie wartę  honorową pełnili  członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

.