20 lat działalności Stowarzyszenia Integracyjnego „Tacy Sami”

 7 czerwca,  Stowarzyszenie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” obchodziło swój jubileusz – 20 – lecie działalności. Podczas obchodów wieńczących jubileusz otwarto salę do  hydroterapii.

Stowarzyszenie Integracyjne „Tacy Sami” rozpoczęło swą działalność tuż po wyborach czerwcowych w 1989 r. Nieśmiała idea, która zakiełkowała w sercu pana Waldemara Kluski – prezesa Stowarzyszenia, w ciągu 20 lat przekształciła się w wielki ruch samopomocy, obejmujący opieką niepełnosprawne dzieci i ich rodziny.  Pan Waldemar tworzył Stowarzyszenie z myślą o swej niepełnosprawnej córce. Dziś, stworzony przez niego Ośrodek Rehabilitacji  obejmuje opieką terapeutyczną 80 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności i zapewnia im opiekę wykwalifikowanej kadry rehabilitantów.  Rehabilitację prowadzi się nawet w skafandrach kosmicznych. W codziennej pracy pracownicy ośrodka kierują się słowami z ukochanej pieśni św. Jana Pawła II: „Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe i czyste serce…”

7 czerwca zakres rehabilitacji poszerzył się o nowy obiekt – salę do hydroterapii. Uroczystego otwarcia dokonali: wiceburmistrz Joanna Skotnicka – Fiuk, wicestarosta Krzysztof Dziuba, prezes Stowarzyszenia Waldemar Kluska, ks. bp Antoni Długosz, prezes PFRON w Łodzi p. Władysław Skwarka. Po uroczystym przecięciu wstęgi nowo otwartą salę zabiegową, w obecności ks. Mariana Mermera i ks. Jacka Zielińskiego poświęcił celebrans  uroczystej Eucharystii, ks. bp Antoni Długosz.

Hydroterapia to kolejny krok w poszerzaniu oferty rehabilitacji. Urządzenia będą służyć głównie dzieciom z trzech powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego, ale korzystać z niej będą mogli także dorośli potrzebujący rehabilitacji po przeżytych wypadkach, ze zmianami krążeniowymi. O możliwości korzystania z takich zabiegów musi jednak zadecydować lekarz. Otwarcie nowej sali rehabilitacyjnej jest dowodem na to, że ośrodek ciągle się rozwija, ma nowych darczyńców, sympatyków i sprawdzonych przyjaciół.

Uroczystości jubileuszowe na terenie ośrodka przy ul. Traugutta 40 rozpoczęła Msza Święta w intencji osób niepełnosprawnych, darczyńców, pracowników, członków i przyjaciół Stowarzyszenia. Mszę Świętą celebrował ks. bp Antoni Długosz, wypróbowany przyjaciel Stowarzyszenia, towarzyszący mu od chwili wmurowania kamienia węgielnego. W sprawowaniu Eucharystii wspierali księdza biskupa Antoniego księża Marian Mermer i Jacek Zieliński.

Jubileusz to czas podsumowań i podziękowań darczyńcom, sympatykom, przyjaciołom. Wyrazem wdzięczności były symboliczne Medale Dwudziestolecia, które powędrowały do rąk tych, którzy wydatnie wspierali i wspierają działalność rehabilitacyjną Ośrodka, a byli to: przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, instytucji współpracujących, firm, zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.

Ukoronowaniem jubileuszu była część artystyczna i wspólna biesiada. Dla podopiecznych ośrodka i gości wystąpił chór i wokalistki z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.