Uroczystość Wniebowzięcia NMP i Święto Wojska Polskiego w Wieluniu

15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP wielunianie uczcili Maryję – Matkę Bożą Zielną. Uczcili także pamięć bohaterów, animatorów Cudu nad Wisłą – poległych 102 lata temu w Bitwie Warszawskiej.

W modlitwie, w czasie uroczystej Eucharystii, odprawionej przez ks. Adama Sołtysiaka w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Wieluniu, nie zapomniano także o polskich żołnierzach z racji przypadającego w tym dniu Święta Wojska Polskiego oraz o wszystkich służbach mundurowych.

Msza święta, która poprzedziła część oficjalną uroczystych obchodów święta Wojska Polskiego zgromadziła wiernych z parafii św. Józefa, przedstawicieli władz gminnych i powiatowych, poczty sztandarowe OSP, Policji, Gminy, Powiatu, młodzieży ze szkół podstawowych. Kół Sybiraków i  Kombatantów..

W słowie Bożym skierowanym do wiernych ks. Mariusz Bednarek mówił m.in.: – 15 sierpnia w Polsce ma dwa ważne aspekty: religijny i patriotyczny – Wniebowzięcie NMP i wspomnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.  Prawda o Wniebowzięciu NMP, mówił, funkcjonuje w naszym kraju od XI wieku. Od IX wieku przyjął się zwyczaj święcenia ziół i kwiatów. U jego podłoża leżą informacje apokryficzne związane ze świętym Tomaszem, który nie uczestniczył w pogrzebie Matki Jezusa. Chcąc ją pożegnać przyszedł do grobu, który okazał się pusty, a w miejscu gdzie było złożone jej ciało zobaczył kwiaty i zioła.  Maryja została wzięta do nieba. Dogmat o wniebowzięciu ustanowił Ojciec Święty Pius XII.   Drugi aspekt 15 sierpnia w Polsce to wspomnienie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i jej znaczenia dla ocalenia polskiej niepodległości i całej Europy przed nawałą ze Wschodu.

Po Mszy świętej za Ojczyznę, zakończonej poświęceniem bukietów z kwiatów i ziół oraz po odczytaniu Aktu Zawierzenia się Matce Bożej, nastąpił uroczysty przemarsz pod tablicę pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie po wystąpieniach przedstawicieli władz gminnych i powiatowych oraz prezesa Stowarzyszeni Chrześcijańskiego Porozumienia Wieluń złożono kwiaty i zapalono znicze.

Hołd pod tablicą złożyli przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwa, służb mundurowych, kombatantów, partii i stowarzyszeń, m. in. Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis a także Wójt Gminy Mokrsko i radni.

Biało-czerwone wiązanki kwiatów i zapalone znicze to wyraz wdzięczności tym co wywalczyli nam wolność, polskie i europejskie być albo nie być. Organizatorami uroczystych obchodów Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu był Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler i Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

Wartę honorową przy tablicy pamiątkowej Marszałka Józefa Piłsudskiego i poległych wielunian pełnili członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej. Wieluńskie obchody Święta Wojska Polskiego zakończyło uroczyste odprowadzenie sztandarów