12 października w kościele św. Marii Magdaleny w Ożarowie zainstalowano relikwie św. Jana Pawła II

Do odnowionego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie w dniu 12 października uroczyście wprowadzono relikwie św. Jana Pawła II.  Wprowadzenia dokonał ks. bp senior Antoni Długosz. Wspólnie z ks. biskupem Mszę św. celebrował ks. prałat Paweł Kostrzewa.

Parafianie przygotowali się na przyjęcie Relikwii św. Jana Pawła II poprzez rekolekcje, które głosili ks. dr Adam Fogelman i ks. dr Konrad Kościk,  niedzielne nabożeństwo różańcowe połączone z konferencją, poniedziałkowe nabożeństwo różańcowe i wieczorny Apel Jasnogórski połączony z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz spowiedź.  Przygotowaniom towarzyszyła myśl Jana Pawła II: „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka ” oraz prośba: „ Święty Janie Pawle II módl  się za nami”.

W homilii nawiązującej do przeczytanego fragmentu Ewangelii z pytaniem „ Piotrze, czy Ty Mnie miłujesz” trzykrotnie skierowanym przez Jezusa do Piotra ks. Biskup Antoni mówił o pokorze św. Piotra wyrażonej słowami: „Panie, przecież Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” i odpowiedzi Jezusa: „Paś owce Moje, paś baranki Moje”. 16 października 1978 roku na podobne pytanie odpowiedział ks. kardynał Karol Wojtyła, wyrażając zgodę na przewodniczenie Kościołowi Chrystusa, stając się biskupem Rzymu i 264 papieżem i następcą św. Piotra.

Już następnego dnia, mówił kaznodzieja,  cały świat mówił o papieżu pochodzącym z Polski, o Polsce i jej historii, o miejscu gdzie Bóg przygotował nowego papieża do nowej roli w Kościele przez doświadczenie sieroctwa, pracę fizyczną w kamieniołomie, doświadczenia teatralne w teatrze rapsodycznym, pracę naukową i dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Dziś, kontynuował, Jego Relikwie zostały uroczyście wniesione do waszego kościoła. Został świętym. Jan Paweł II, jako następca św. Piotra, przez 27 lat swojej posługi na stolicy Piotrowej udowadniał, że kochał Chrystusa i Jego krzyż. Nigdy też nie zapomniał, że jest Polakiem, co udowodnił w czasie 9 pielgrzymek do swego rodzinnego kraju, w czasie, których wołał by Polacy nigdy nie odeszli od Chrystusa. A dziś?  Kilka lat po Jego śmierci i kanonizacji wielu z nas zapomniało o Jego nauczaniu i dołącza się do nienawistnej fali krytyki, zauważył.

Trzeba nam sobie dzisiaj przypomnieć  Jego katechezy i słowa głoszone podczas pielgrzymek na całej kuli ziemskiej: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, drogą Kościoła jest człowiek, człowiek ma prawo do życia od początku aż do naturalnej śmierci, młodzi wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali, bądźcie ludźmi sumienia, patrzcie na drugiego człowieka sercem, nigdy nie jesteście sami, pamiętajcie, że jest Bóg, który was kocha, Bóg miłosierny, do którego zawsze możesz powrócić poprzez sakrament pojednania i szczery zal za grzechy.

Ks. biskup przypomniał, jak ważny w nauczaniu papieskim był aspekt ekumeniczny i maryjny. Modlił się o jedność między kościołami chrześcijańskimi i uczył jak wielkie znaczenie ma modlitwa Anioł Pański i Różaniec Święty.

Nie mniej ważnym stał się także aspekt cierpienia spowodowany chorobą. Cierpienie, które wpisało się w Jego życie nigdy jednak nie oddzieliło Go od Chrystusa i Jego krzyża.

Kończąc, mówił: Niech Relikwie św. Jana Pawła II przypominają wam następujące prawdy: w centrum waszego życia niech zawsze będzie Chrystus; miejcie otwarte ręce, oczy i serce na drugiego człowieka; jednoczcie a nie dzielcie; niech trudne doświadczenia życia nie prowadzą do depresji; pamiętajcie, że jest miłosierny Bóg i Jego Matka; wracajcie w trudnych chwilach do modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu i pokornie mówcie tak jak On: Ojcze, nie Moja, lecz Twoja wola niech się dzieje.

Po Komunii Świętej ks. biskup pobłogosławił wiernych Relikwiami św. Jana Pawła II i dokonał ich uroczystego przeniesienia do relikwiarza. Tu w pokornej pozie, wspólnie z wiernymi, odmówił Litanię do św. Jana Pawła Ii i wyśpiewał pieśń dziękczynną do Matki Bożej za dar św. Jana Pawła II..

W uroczystej Eucharystii uczestniczyli: kapłani z Dekanatu Mokrsko z ks. dziekanem Pawłem Marczewskim, przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy Mokrsko, strażacy, siostry Antoninki, poczty sztandarowe KGW, OSP i Zespołu Szkoły i Przedszkola w Ożarowie.