Zakończenie projektu #natropie realizowanego w Świetlicy Wiejskiej w Chotowie

Dobiegł już końca projekt „#natropie”, realizowany przez młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Chotowie. 25 września dokonano oficjalnego podsumowania zrealizowanych działań. W spotkaniu wzięli udział uczestnicząca w projekcie młodzież z terenu gminy Mokrsko, zaangażowani dorośli mieszkańcy, m.in. członkowie zespołów ludowych i organizacji, a także zaproszeni goście z p. Zbigniewem Dąbrowskim – Wójtem Gminy Mokrsko na czele, oraz zainteresowani mieszkańcy. Uczestnicy nie tylko wrócili pamięcią do zajęć warsztatowych i ich efektów, ale zaprezentowali też wybrane obrzędy związane z dawnym weselem. Najwięcej emocji wzbudziła scena przedstawiająca tradycyjne swaty. Z weselnymi przyśpiewkami wystąpił natomiast zespół ludowy „Włościanie” z Chotowa.

Projekt dofinansowano ze środków zadania Mikrogranty w Łódzkiem finansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

       

       

      

Natalia Zwierz Świetlica Wiejska w Chotowie