Wystawa jubileuszowa rzeźbiarza Henryka Hernanta „Pasja drogą życia” w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

6 listopada w Muzeum Ziemi Wieluńskiej otwarta została wystawa jubileuszowa „Pasja drogą życia. 55 – Lecie twórczości artystycznej Henryka Hernanta”. Obchodzący w tym roku jubileusz 55 – lecia pracy twórczej Henryk Hernant urodził się w 1950 roku w Wierzchlesie, w rodzinie, gdzie drewno cenione było od dawna. Z pracą w drewnie związany był jego pradziadek i dziadek. Obydwaj byli stolarzami. Pierwszy kontakt z drewnem pana Henryka to stolarnia dziadka. Tu jednak bardzo szybko ujawniły się predyspozycje artystyczne młodego chłopaka. Zapatrzony na ilustracje z zabytkami sakralnej sztuki ludowej w czasopiśmie „Chłopskie drogi” w wieku lat czternastu wykonał swoją pierwszą rzeźbę.(czytamy w zaproszeniu na wernisaż)

Dziś pan Henryk jest nie tylko uznanym twórcą ludowym, ale także kolekcjonerem exlibrisów i medali,  autorem kapliczek przydrożnych, rytownikiem, pisarzem ikon, autorem projektu graficznego herbu gminy Wierzchlas i powiatu wieluńskiego.  Swoje prace prezentował w Polsce i na wystawie we Francji. Był nagrodzony i wyróżniony w dziedzinie rzeźby „Tradycje 2000” oraz I miejscem w konkursie rzeźbiarskim „Zauroczeni rzeźbą – żywa kultura ludowa mieszkańców ziemi wieluńskiej na 735 – lecie Wielunia” zorganizowanym przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

Pan Henryk od 20 lat związany z Wierzchlasem prowadzi warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży, współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, z Urzędem Gminy w Wierzchlesie, z Wieluńskim Domem Kultury oraz Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Prowadzi kronikę OSP Wierzchlas.

Na wystawie zaprezentowano prace pokazujące drogę twórczą artysty, począwszy od tych prostych, młodzieńczych, pokazujących codzienne życie wieluńskiej wsi po te ostatnie, także z 2020 roku, które pokazują mistrzostwo twórcy. Na uwagę zasługują wszystkie płaskorzeźby i rzeźby sakralne oraz ikony, które stały się drugą pasją artysty. Aby je pisać ukończył specjalny kurs pisania ikon

Moja twórczość, to twórczość tradycyjna, ludowa przede wszystkim, ale interesuje mnie wiele tematów, ważne, aby mieć swój styl, swoje dłuto. Te moje zainteresowania są szerokie na przykład ikonografia, bardzo  trudna sztuka, piękna. Zbliżam się też do malowania pastelem. Myślę, że jeszcze wiele przede mną, taki mam plan – mówił pan Henryk podczas benefisu zorganizowanego na jubileusz 50 – lecia pracy twórczej w SP w Wierzchlesie.

Pozostaje temu wierny do dziś, o czym mówili podczas wernisażu Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Tomasz Spychała – kierownik Działu Etnografii Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Leszek Gierczyk – wójt gminy Wierzchlas.

Uzupełnieniem wystawy był krótki film pokazujący drogę twórczą jubilata.