Wieluńscy niepełnosprawni pielgrzymowali na Jasną Górę

7 września pod hasłem „Ruszaj z nami na Jasną Górę!”  Wyruszyła XXIV Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych na Jasną Górę w Częstochowie. Organizatorem Pielgrzymki był tradycyjnie Międzynarodowy Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel”. W pielgrzymce swoje miejsce znaleźli ludzie niepełnosprawni intelektualnie, ruchowo i fizycznie, starsi i bezdomni, ludzie na wózkach inwalidzkich, wolontariusze.

W grupie pielgrzymujących byli pielgrzymi z Wielunia i okolic. Wśród nich: 200 osób z Wielunia zrzeszonych w wieluńskim Betel p.w. św. Franciszka z Asyżu z koordynatorką Elą Tylkowską, 70 osób ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Mokrsku, 18 podopiecznych z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Olewinie, 15 podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Wieluniu, 40 z Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, 40 z Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku, 40 osób – przyjaciół Stowarzyszenia św. Franciszka w Wieluniu z Białej, łącznie ponad 400 osób.

Pielgrzymi udali się autokarami do Olsztyna, skąd po modlitwie w kościele św. Jana Chrzciciela wyruszyli wspólnie z biskupem Andrzejem Przybylskim do Częstochowy. Tu przy figurze Matki Bożej przywitał uczestników pielgrzymki ks. bp senior Stanisław Nowak. Pielgrzymkę zakończyła Eucharystia, którą w intencji pielgrzymów odprawili ks. bp Andrzej Przybylski i ks. Mariusz Sztaba .

           

           

Zdjęcia Jolanta Gardyan uczestniczka pielgrzymki