Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

25 czerwca w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Doroczne spotkanie członków Stowarzyszenia stało się okazją do podsumowania działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia za 2019 r. Najważniejsze obszary działalności Towarzystwa w mijającym okresie sprawozdawczym przedstawiła prezes  Iwona Podeszwa.

Najbardziej spektakularne przedsięwzięcia 2019 r. to:

  1. Rajdy rowerowe Sekcji Cyklistów Relaks (1 maja – 30 września),
  2. Spotkanie z profesorem nauk humanistycznych, historykiem Stanisławem Sławomirem Nicieją (9 maja),
  1. Wycieczka edukacyjna na Opolszczyznę szlakiem lotnisk, z których 1 września 1939  roku  startowały samoloty Lutwaffe bombardujące Wieluń (współorganizatorzy: TPW i Oddział Jurajski PTTK , wsparcie finansowe Urząd Miejski w Wieluniu). Wydarzenie zostało wpisane  w   program obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu (24 sierpnia),
  1. Konkurs historyczny „Wieluń był pierwszy” skierowany do młodzieży wieluńskich szkół  średnich. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 27 uczniów reprezentujących wszystkie  szkoły. Zwyciężyła Aleksandra Woźniak uczennica II LO im. Janusza Korczaka w Wieluniu.   Nagrodę główną – rower- ufundowała firma Zasada Bikes. Nagrody za II, III i IV miejsce  ufundował Społem PSS Tęcza w  Wieluniu. Wydarzenie zostało wpisane w program  obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej (26 września),
  1. Konsultacje historyczne dla studentów i uczniów szkół średnich prowadził wiceprezes TWP Stanisław  Pioruński.

W dalszej części Zebrania przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Jadwiga Reczkin przedstawiła   sprawozdanie finansowe TPW za 2019 r. i wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania i   udzielenie Zarządowi absolutorium. Uchwała została przyjęta  jednogłośnie.

Na zakończenie obrad członkowie TPW pochylili się nad planem działań Stowarzyszenia na   kolejne miesiące.