Targowisko Miejskie w Wieluniu już całkowicie otwarte

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr 78/20 Burmistrza Wielunia z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie otwarcia Targowiska Miejskiego przy ul. Broniewskiego w Wieluniu, od dnia 24 kwietnia 2020 roku całkowicie przywrócona zostaje możliwość handlu na Targowisku Miejskim w Wieluniu przy ul. Broniewskiego, z zachowaniem zasad wynikających z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19.

W przypadku handlu na straganie lub targowisku w tym samym czasie mogą przebywać 4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży,  z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych targowisk oraz straganów.

Osoby przebywające na terenie Targowiska Miejskiego mają obowiązek:

1)    Stosować właściwą higienę rąk – dezynfekcja,

2)    Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania – zakrycie ust i nosa za pomocą maski ochronnej, chusty lub innego zabezpieczenia,

3)    Stosować środki ochrony w postaci rękawiczek ochronnych,

4)    Stosować zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością,

5)    Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego,

6)    Zachować bezpieczną odległość minimum 2 metry,

7)    W miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych

Radosław Urbaniak
Kierownik Biura Burmistrza

tel. 48 43 886 02 03
kom. 48 667 736 700

fax. 48 43 886 02 60
e-mail: urbaniakr@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń