Tag: Zespół Szkół nr 3 im. Kopernika

Łódzki Kurator Oświaty zwiedza nowoczesną pracownię informatyczną w ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

18 czerwca w Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, przy okazji uroczystego otwarcia ekopracowni i zmodernizowanego boiska, Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer zwiedził nowoczesną pracownię informatyczną i wysłuchał szczegółów na temat jej powstania od Wicestarosty Powiatu Wieluńskiego Krzysztofa Dziuby. Dowiedział się także o pozyskanych funduszach na modernizację innych klas do przedmiotów zawodowych. …

Kontynuuj czytanie

Ekopracownia w ZS nr 3

W dniu 18 czerwca przy Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu została uroczyście otwarta ekopracownia. W ubiegłym roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny „Edukacja Ekologiczna” pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”. Celem konkursu był wybór najlepszych projektów do wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach bloków tematycznych polegających na zagospodarowaniu …

Kontynuuj czytanie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkurs  na Dyrektora  Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu, ul. Sieradzka 54, 98-300 Wieluń. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, plac Kazimierza Wielkiego 2 pokój nr 126, lub …

Kontynuuj czytanie

Dyrektorka Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu zrezygnowała z funkcji dyrektora

W dniu 20 listopada Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Krzysztof Dziuba podziękowali za współpracę dotychczasowemu dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Wieluniu Kamili Prange. Kamila Prange zrezygnowała z funkcji dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu oraz z nauczania w szkole z przyczyn osobistych. Z dniem 30 listopada obowiązki dyrektora będzie pełnić Maria Mikoda. Podziękowaliśmy dziś za oddaną pracę Pani Kamili Prange – Dyrektor Zespół Szkół …

Kontynuuj czytanie

Projekt „Oby Młodzież” ścieżka „Sztuka Zaangażowania”

Zespół Szkół nr 3 w Wieluniu w roku szkolnym 2019/2020 realizuje projekt uczniowski Centrum Edukacji Obywatelskiej „Oby Młodzież”. Jest to pierwsza edycja tego projektu . Nasza szkoła realizuje ścieżkę „SZTUKA ZAANGAŻOWANIA”,  gdzie udowadniamy ,że sztuka   i edukacja zawodowa świetnie się łączą. Grupa projektowa złożona z uczennic szkoły branżowej – klasy fryzjerskiej : Klaudii Podgórniak, Klaudii …

Kontynuuj czytanie