Tag: Groby Pańskie

Boże Groby w Wieluniu i Ożarowie – Wielkanoc 2021

Boży Grób w liturgii katolickiej to miejsce wystawienia monstrancji z Najświętszym Sakramentem po zakończeniu liturgii Wielkiego Piątku. Monstrancję okrywa biały , przeźroczysty welon, symbol całunu, który spowijał ciało Chrystusa złożonego do grobu wykutego w skale. Zwyczaj urządzania Grobu Bożego wywodzi się ze starożytnej Palestyny. W Polsce od XVI wieku  w Bożym Grobie umieszcza się figurę …

Kontynuuj czytanie

Groby Pańskie . Wielkanoc 2019

Tak. Bóg, który stał się człowiekiem, skazany na śmierć  przez Piłata, został ukrzyżowany, umarł jako człowiek, i został złożony do grobu. (…) Owinięto więc ciało Jezusa w prześcieradła i złożono w grobie. Zasunięto kamień, położono urzędowe pieczęcie, aby nikt nie wykradł ciała Jezusa.  Wszystko się więc skończyło. Wydawało się, że będą mgli wszyscy spokojnie świętować. …

Kontynuuj czytanie

Tradycja Grobu Pańskiego

Grób Pański u wieluńskich Bernardynek

Kult Męki Pańskiej od 1688 roku (po kapitule generalnej w Rzymie) szczególnie aktywnie propagowali reformaci. Był  on charakterystycznym rysem franciszkańskiej duchowości. Relikwie Drzewa Krzyża otaczane były szczególną czcią, n.p. wieluńscy reformaci (w Wieluniu od 1629 roku) przechowywali je w srebrnym relikwiarzu w kształcie krzyża. Kult Męki Pańskiej od 1688 roku rozszerzono na wszystkie kościoły franciszkańskie, …

Kontynuuj czytanie