Spotkanie Wojciecha Siudmaka z Radą Miejską Wielunia

Na spotkanie, pokłosie korespondencji z Wojciechem Siudmakiem, w dniu 27 września zaprosił Tomasz Akulicz – przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu.  Gościem spotkania był Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia i Zygmunt Adamski – były burmistrz, radni i przedstawiciele mediów.

Wojciech Siudmak urodzony w 1942 r. w Wieluniu, dziś mieszkający na stałe we Francji, jest twórcą Światowego Projektu Pokoju „Wieczna Miłość”. Misją Projektu (powstał w 2002 r.), przypomniał, jest przekazanie i rozwinięcie idei harmonii, tolerancji i pokoju skierowanej do świata w oparciu o sztukę, która jest uniwersalnym środkiem komunikacji… Projekt składa się z trzech elementów.

Pierwszym z nich jest monument „Wieczna Miłość”, rzeźba z brązu o wysokości 4, 5 m, która stanęła na skwerze przed wieluńskim ratuszem, blisko miejsca, które jako pierwsze zostało zbombardowane przez Niemców 1 września 1939 roku, odsłonięta 31 sierpnia 2013 r.. Jak przypomina, jest ona „świadectwem tego, że potrafimy przekształcić tragedię w gest pokoju dla świata”, a jej przesłaniem jest „pokojowe współistnienie”. Rzeźba z Wielunia ma przemawiać za pokojem i nieść przesłanie pokoju”.

II elementem Światowego Projektu Pokoju miał być Memoriał a obok niego niewielka rzeźba nawiązująca do tragedii cywilnych ofiar bombardowania Wielunia, przestrzegająca przed niebezpieczeństwem wojny – wizualny protest przeciw przemocy, uzmysławiający, że agresja jest złem uniwersalnym i jest wszędzie. Czy uda się to zrealizować w Wieluniu? Artysta zaprezentował 10 szkiców – artystyczną wizję Memoriału i towarzyszącej mu rzeźby. Pokazał też rysunki, które mogłyby być częścią komiksu „Tragedia Wielunia i Światowy Projekt Pokoju”

III etap Światowego Projektu Pokoju to Nagroda Pokoju ustanowiona przez Artystę w 2012 r.. Jest to hołd dla brata, jednej z ofiar niemieckiego ataku na Wieluń. Pierwszym jej laureatem został polski kompozytor Wojciech Kilar (1 IX 2013), drugim Jan Tombiński (3 X 2014) ambasador Unii Europejskiej w Kijowie, trzecim George Weigel (2016) amerykański pisarz katolicki, czwartym prof. Szewach Weiss (2019).

„ Nagroda Pokoju tak jak cały Światowy Projekt Pokoju propagująca ideę tolerancji i międzyludzkiej współpracy oraz pokojowego współistnienia docenia wybitne postaci z różnych obszarów sztuki i nauki wnoszące istotny wkład w realizację tych idei „.

W skład kapituły przyznającej „Nagrodę Pokoju” oprócz inicjatora Wojciecha Siudmaka wchodzą także francuski kompozytor muzyki filmowej Francis Lai, autor symfonicznego poematu „Amour Eternel” oraz amerykański noblista z dziedziny fizyki prof. Frank Wilczek.

Kolejne marzenie artysty to Muzeum Rzeźb Pokoju w Wieluniu i sztafeta miast członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast orędowników Pokoju. Wybrane miasto zleca swojemu artyście wykonanie nowej rzeźby o tematyce pokoju. Po jej odsłonięciu zostaje wykonany II odlew nowej rzeźby i przekazany nowemu miastu, III odlew byłby przekazywany do wieluńskiego muzeum (czy powstanie?). W taki sposób, poprzez sztukę, sądzi artysta, rodziłby się dialog między ludźmi wszystkich kontynentów.

Już istniejący wieluński monument „Wieczna Miłość” oraz wymarzone przez Wojciecha Siudmaka Memoriał, Muzeum Rzeźby Pokoju w Wieluniu oraz komiks o Wieluniu mają nieść w świat informację o przeżytej przez wielunian tragedii w dniu 1 września 1939 r.

Czy marzenia artysty się spełnią r.?