Przegląd kapel w Mokrsku. II odsłona obchodów stulecia odnowy dworku

29 maja 2022 roku, w Dniu Działacza Kultury, w parku dworskim w Mokrsku odbył się Międzypowiatowy Przegląd Kapel, „Co nam w duszy gra…”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Co nam w duszy gra…” sfinansowanego ze środków powiatu wieluńskiego.  Honorowym patronatem objęli je: Marek Kieler, Starosta Wieluński i Zbigniew Dąbrowski, Wójt Gminy Mokrsko

Wydarzenie przygotował Dom Kultury w Ożarowie i Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. Była to kolejna odsłona jubileuszu stulecia odnowy dworku w Mokrsku.  Spotkanie poprowadzili: Natalia Zwierz, dyrektor Domu kultury w Ożarowie i Rajmund Kieler, prezes Klubu Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko. Ze sceny popłynęły życzenia dla wszystkich działaczy i animatorów wydarzeń kulturalnych gminy Mokrsko i powiatu wieluńskiego, barwna opowieść o dawnych majówkach organizowanych w dworskim parku oraz zapowiedź kolejnych jubileuszowych wydarzeń, z których najbliższe już 26 czerwca 2022 roku.

Prezentację zespołów śpiewaczych poprzedził występ odnowionej i odmłodzonej Orkiestry Dętej OSP w Słupsku, prowadzonej przez nauczycieli muzyki Wojciecha Kubiaka i Kamila Kołatka oraz kapelmistrza Damiana Janasa. W jej wykonaniu uczestnicy wydarzenia usłyszeli kilka standardów muzyki filmowej m.in.: Król Lew, Szczęki, Piraci z Karaibów i kilka melodii porywających do tańca, co stało się zapowiedzią majowej potańcówki na wolnym powietrzu. Do wspólnej zabawy zachęcały przygotowane stoiska gastronomiczne i kolorowe dekoracje.

Na scenie zaprezentowały się kolejno: „Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej, Zespół Śpiewaczo Obrzędowy z Ożarowa, Zespół Śpiewaczy „Skomliniacy” ze Skomlina, zespół ”Włościanie” z Chotowa, Zespół Śpiewaczy „Dworzanki” z Mokrska, kapela „Lututowianie” i zespół śpiewaczy z Lututowa.

Za sprawą zespołów w strojach regionalnych zrobiło się kolorowo i tanecznie. I tak do starszych powróciły wspomnienia dawnych majówek, dla młodych  zachęta do kontynuowania tradycji i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego wsi, w której żyją. Kulturę dawnego Mokrska i okolic można było oglądać w Izbie Pamięci Wsi Mokrsko, zlokalizowanej w dawnym dworze.

Wydarzenie odbyło się dzięki zaangażowaniu i wsparciu takich instytucji jak: Bank Spółdzielczy w Ruścu, OSP Mokrsko, Firma Usługowo Handlowa MEBLORYS Jakuba Stępnia, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Mokrsku, Zakład Piekarniczo –Cukierniczy Małgorzaty Strzały, Stowarzyszenie KGW w Mokrsku, Elżbieta i Jan Gołąb z Mokrska – Firma FLOS.