Piknik ekologiczny i otwarcie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu

24 maja podczas ekologicznego pikniku, związanego z warsztatami dla dzieci i młodzieży  „Las w słoiku” oraz  z Dniem Matki, na terenie placówki symbolicznie otwarto ekopracownię zorganizowaną ze środków własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu oraz dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w kwocie 44 173 zł.

Uroczystego otwarcia pracowni i przecięcia wstęgi dokonał Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba w towarzystwie dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyny Wyrębak, przedstawicieli grona pedagogicznego oraz przedstawicielki społeczności szkolnej.

           

O działaniach związanych z tworzeniem ekopracowni mówiła Patrycja Miśków, nauczycielka ZSS: –

Już na początku września ubiegłego roku odbyło się spotkanie z Katarzyną Wyrębak, dyrektorem ZSS w Wieluniu, podczas którego  udało się przygotować plan zajęć dydaktycznych, akcje i konkursy na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie z zaplanowanych form zajęć były realizowane w oparciu o pracownię ekologiczną ze wskazaniem terminów zgodnie z podziałem na miesiące.

Głównym celem akcji, zajęć i konkursów było rozwijanie postaw ekologicznych oraz uświadomienie uczniom jak ważne jest dbanie o nasze naturalne środowisko. W momencie kiedy okazało się, że jesteśmy w gronie laureatów konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na naszych twarzach pojawił się ogromny uśmiech.

Dzięki współpracy z panią Iwoną Stochmiałek, mówi Patrycja Miśków, koordynator projektu,, która wykonała wizualizacje oraz zajęła się wyborem i zakupem nowoczesnych i dobrze wyposażonych pomocy dydaktycznych, udało się stworzyć pracownię, która będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i ekologią oraz będzie inspirowała młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.

 Z pieniędzy uzyskanych z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz własnych środków stworzono pracownię z nowym wizerunkiem i zgodnie z założeniami:

 Na jednej ze ścian została położona fototapeta z motywem „Załęczański Park Krajobrazowy”, zamontowana została tablica interaktywna oraz laptop. Dodatkowo w ramach ekologicznej pracowni zakupiono mikroskopy, zestawy do badania wody, powietrza, gleby, energii odnawialnej, plansze ścienne, globusy interaktywne oraz ławę optyczną umożliwiającą obserwacje skupiania bądź rozpraszania wiązki źródła światła białego. Gotową do prowadzenia zajęć pracownię zaprezentowano 24 maja. Obejrzały ją mamy uczniów i zaproszeni goście.

Obecny na uroczystości otwarcia wicestarosta Krzysztof Dziuba powiedział: –

 W Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu mamy piknik ekologiczny oraz, co najważniejsze, również otwarcie w szkole ekopracowni, która robi na wszystkich bardzo duże wrażenie. Bardzo duże wrażenie robi również to jak nauczyciele przygotowali projekt a także wspaniałe pomoce dydaktyczne („gadające globusy”, pojazdy solarne, mikroskopy i inne), dzięki którym uczniowie będą mogli czegoś ciekawego dowiedzieć się i nauczyć.

         

         

         

                                           

            

            

Fot. Ewa Misiak – Kocham Wieluń.