Pierwszy publiczny występ młodzieży z PMDKiS w Wieluniu na pl. Legionów po zniesieniu obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej

28 maja, na pl. Legionów w Wieluniu  odbył się happening pn. „Freedom” (wolność) z okazji zniesienia obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Happening zorganizowali byli uczestnicy kół tańca nowoczesnego prowadzonych przez  Wiolę Banik-Strzałę oraz Zespół Muzyki Dawnej i Chór prowadzony przez  dyrygenta Jakuba Jurdzińskiego z Powiatowego z Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Podczas występów dzieci i młodzież   zaprezentowały mieszkańcom Wielunia  pokaz tańca nowoczesnego oraz muzykę ludową . Ruchem i głosem wyraziły swoją radość z możliwości bycia razem bez zakrywania nosa i ust maseczkami.

Pierwszy publiczny występ był możliwy dzięki Zbigniewowi Szpikowskiemu   (obsługa techniczna) oraz  Urzędowi Miejskiemu w Wieluniu , który wyraził zgodę na występ na placu Legionów.

Występy  wychowanków PMDKiS wzbudziły bardzo duże zainteresowanie wśród przechodniów, którzy   zatrzymywali się i obserwowali popisy tancerzy, Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej .

    

    

     

     

    

    

Źródło: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu