Ziemniaczany piknik w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

21 września Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu zorganizował „Święto pieczonego ziemniaka”.  Doroczne święto przypomniało dzieciom, że wakacje się skończyły. By jednak radośnie wejść w nowy rok szkolny organizatorzy  przygotowali wiele niespodzianek muzycznych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, sportowych, plastycznych.  Wszystkie zapewniły  grupy artystyczne  i sportowe PMDKiS  oraz świetna pogoda.

Miejscem wielu atrakcji była „Scena pod Morwą”, plac przed sceną  i stoisko plastyczne . Tutaj zaprezentowali się uczestnicy  zajęć tanecznych (grupy pani Wioli Banik Strzała, pani Grażyny Kaczmarek i pana Rafała Janeckiego), wokaliści prowadzeni przez panią Anetę Włodarczyk, Jagodę Wojewódkę, gitarzyści z  koła prowadzonego przez pana Michała Jędryszka oraz keyboardziści z koła prowadzonego przez pana Zbigniewa Szpikowskiego.

Zabawy sportowe prowadzili  instruktorzy sekcji sportowych: pani Aleksandra Marcinkowska Duda, panowie: Tomasz Stępień i Sylwester Wolny.  Nagłośnienie i prowadzenie imprezy to również  nauczyciele PMDKiS panowie  Zbigniew Szpikowski i Damian Fojtar.

Niebywałą  atrakcją pikniku był policyjny radiowóz i motocykle. Policjanci  z Komendy Powiatowej Policji wygłosili pogadankę profilaktyczną na temat bezpieczeństwa na drodze, co jest bardzo ważne teraz  kiedy szybko robi się ciemno  i niezbędne są elementy odblaskowe i rozpoczął się nowy rok szkolny.

Dzięki pracownikom obsługi i administracji  PMDKiS i  finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego było  to naprawdę piękne popołudnie!

       

       

     

     

     

     

     

     

Dożynki Powiatowe 2023 w Osjakowie

Dożynki czyli „Święto Chleba” to dzień radosnego świętowania, dziękczynienia Bogu i dziękowania rolnikom za tegoroczne plony. Zwyczajowo łączono je z sierpniową uroczystością ku czci Matki Bożej Zielnej ale obchodzono je także w innych dniach również na początku września, zawsze po sprzątnięciu wszystkich zbóż.

Dożynki Powiatu Wieluńskiego 2023 rozpoczęły się zbiórką uczestników przy budynku OSP w Osjakowie a następnie przemarszem orszaku dożynkowego na Mszę Świętą w intencji rolników do Kościoła pw. Kazimierza Królewicza w Osjakowie. Po Eucharystii nastąpił przemarsz orszaku dożynkowego na tereny przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie na oficjalną część uroczystości.

W korowodzie dożynkowym znalazły się członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji reprezentujących wszystkie gminy powiatu wieluńskiego, z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi wieńcami dożynkowymi oraz starostowie dożynek z bochenkiem chleba upieczonym z tegorocznego ziarna i koszem tegorocznych owoców i warzyw.

Podczas wydarzenia starościna i starosta dożynek, jako dar ołtarza przekazali Staroście Powiatu Wieluńskiego Markowi Kielerowi i Wójtowi Gminy Osjaków Jarosławowi Trojanowi bochen chleba i kosz owoców z tegorocznych zbiorów a następnie odbył się tradycyjny ceremoniał dożynkowy z obrzędem dzielenia chleba. Pokrojonym chlebem podzielono się z uczestnikami uroczystości.

Częścią szczególną święta plonów w Osjakowie było obtańczenie wieńca przez licznie zgromadzonych gości i zaprezentowanie 21 przepięknych i szczegółowo dopracowanych wieńców dożynkowych, ponadto przemówienia  starosty i starościny dożynek oraz zaproszonych gości.

Muzycznie  Święto chleba uświetniły występy lokalnych grup artystycznych, w tym Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego z Ożarowa, Poploniaków i Głosów Rannej Rosy z Czarnożył oraz zespołu „Ale Kapela”. Po koncertach, tradycyjnie odbyła się dyskoteka.

Natomiast na kolorowych, pięknie udekorowanych stoiskach było można podziwiać zarówno pomysłowy wystrój jak i pobudzić kubki smakowe degustując lokalne produkty i potrawy. Na czas święta plonów organizatorzy zapewnili również mnóstwo atrakcji dla dzieci.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń

Spotkanie autorskie z Justyną Zarębą w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu

20 września w czytelni MiGBP w Wieluniu  odbyło się spotkanie z Justyną Zarębą, autorką książek „Niezły bigos” i „Znalezisko – wysypisko”. W literackim wydarzeniu wzięli udział uczniowie wieluńskich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie. Podczas spotkania, pisarka opowiedziała dzieciom jakie jest podstawowe przesłanie jej książek. Publikacje skierowane są głównie do dzieci w wieku od 7 do 11 lat, a mają na celu uwrażliwienie młodych czytelników na złe traktowanie zwierząt i otaczającej nas natury. Dzieci wysłuchały fragmentów książek oraz dowiedziały się jakie przygody spotkały głównych bohaterów. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, a także opowiadali o swoich przygodach ze zwierzętami. Na zakończenie, wszyscy chętni zakupili książki Justyny Zaręby wraz z dedykacją autorki.

     

     

     

     

     

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu

 

 

Zaproszenie do Ożarowa na Święto Pieczonego Ziemniaka

Dom Kultury w Ożarowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ożarowie , Ochotnicza Straż  Pożarna w Ożarowie zapraszają   24 września 2023 roku  na godzinę 15.00 na plac przed  domem kultury i budynkiem OSP na doroczne   Święto Pieczonego Ziemniaka. W programie przewidziano: konkurencje i zabawy dla mieszkańców, animacje dla dzieci, ognisko i poczęstunek, stoiska gastronomiczne, godzina 17.15 – cegiełka dla OSP.

Spotkanie świadków bombardowania Wielunia z harcerzami w Muzeum Ziemi Wieluńskiej

W niedzielę  3 września  spotkali się Świadkowie bombardowania Wielunia  i harcerze –  5 Wieluński Szczep Harcerski „Piątka”. Harcerze wysłuchali wspomnień  o tym jak wyglądało rozpoczęcie wojny i okupacja niemiecka z perspektywy młodego człowieka oraz o roli harcerstwa w podtrzymaniu postaw patriotycznych, działalności sabotażowej i walce z okupantem. Między wspomnieniami, śpiewano wspólnie piosenki harcerskie, a na zakończenie wszyscy uczestniczący w spotkaniu przekazali sobie w kręgu iskierkę przyjaźni.

       

     

     

Źródło: Muzeum Ziemi Wieluńskiej FB