„Młody i odpowiedzialny kierowca” – debata w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu.

30 marca 2023 roku policjanci z wieluńskiej komendy spotkali się z uczniami w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu na debacie społecznej „Młody i odpowiedzialny kierowca” .

Tematem przewodnim spotkania skierowanego do uczniów, w którym udział wzięli również przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu, było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodych kierowców.

Kierownictwo wieluńskiej komendy reprezentował pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu nadkomisarz Andrzej Sosnowicz.

Głównym założeniem spotkania było poszerzanie wiedzy młodych ludzi z zakresu znajomości przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, jak również promowanie bezpiecznych zachowań na drodze.

W trakcie swoich wystąpień policjanci Wydziału Ruchu Drogowego wieluńskiej komendy poruszyli kwestie dotyczące zmian w przepisach ruchu drogowego, które zostały wprowadzone w ostatnich latach.

Podczas debaty zwrócono uwagę zarówno na przepisy dotyczące kierujących, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi podkreślali, że młodzi kierowcy są tą grupą, która niestety często podejmuje ryzykowne zachowania na drogach.

Wskazywano, że nieostrożna jazda, nadmierna prędkość, przecenianie własnych umiejętności, czy też jazda pod wpływem alkoholu lub pod działaniem środków odurzających prowadzą często do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

Mundurowi ponadto uświadamiali młodych ludzi, że każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia nieprawidłowych zachowań na drogach i mieć realny wpływ na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu.

Z kolei przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego O/T w Sieradzu, przedstawili młodym ludziom warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o nabycie uprawnień do kierowania pojazdami.

Podczas debaty mundurowi przedstawili również stan bezpieczeństwa na drogach powiatu wieluńskiego oraz praktyczne porady, jak się zachować w sytuacji kiedy jesteśmy świadkiem zdarzenia drogowego. Mundurowi przedstawili młodym ludziom również założenia ogólnopolskiej kampanii prowadzonej pod nazwą „Na drodze – Patrz i Słuchaj”.

Nie zabrakło również informacji dotyczących funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” , aplikacji „Moja Komenda” oraz programu „Dzielnicowy bliżej Nas”. Policjanci ponadto zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi Policji.

Dzięki symulatorowi dachowania, w dalszej części debaty, młodzi ludzie mogli przekonać się, jak zachowuje się ludzkie ciało i przedmioty umiejscowione w pojeździe podczas dachowania.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego O/T w Sieradzu w trakcie pokazu wskazali młodym ludziom dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów w pojeździe oraz jak istotną rolę dla bezpieczeństwa odgrywa również prawidłowe przewożenie przedmiotów.

Z kolei policjanci zaprezentowali młodzieży alkogogle i narkogogle. Dzięki nim każdy młody człowiek mógł się przekonać jaki wpływ na organizm człowieka ma alkohol i środki odurzające oraz jak niebezpieczne może być kierowanie pojazdem pod ich wpływem.

– dodaje rzecznik asp. sztab. Katarzyna Grela

Na koniec wszyscy uczestnicy debaty otrzymali zawieszki zapachowe do samochodu z wymownymi hasłami promującymi trzeźwość kierowców ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń.

Policjanci składają serdeczne podziękowania dla Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu za okazaną pomoc w organizacji debaty.

   

   

   

     

     

     

     

     

opracowanie  Ewa Misiak – Kocham Wieluń,