„Mała iskra – wielki płomień”

„Mała iskra- wielki płomień” to tytuł zajęć  z kolejnego wakacyjnego czwartku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Zajęcia przeprowadził  Waldemar Golec, kierownik działu archeologicznego. Tym razem uczestnicy spotkania zapoznali się z historią poznania umiejętności  rozniecania ognia przez człowieka .

Fot. Mirosław Grabczak  Muzeum Ziemi Wieluńskiej