Konkurs „Można żyć inaczej – pandemia oczami nastolatka”

Starosta Wieluński, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu zapraszają do udziału w konkursie „Można żyć inaczej – pandemia oczami nastolatka”. Konkurs jest adresowany do  uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15–19 lat.

Celem konkursu jest ukazanie umiejętności konstruktywnego dzielenia się metodami radzenia sobie z izolacją, sytuacjami trudnymi oraz   stresem,  a także promowanie postaw prozdrowotnych. Dodatkowo, konkurs ma pobudzić wyobraźnię i  skłonić  uczestników  do plastycznej wypowiedzi za pomocą różnorodnych technik plastycznych.

Prace wraz z oświadczeniami opiekunów prawnych należy przesłać lub dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.  na adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu, ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń Kontakt telefoniczny: 43 843 45 20, e-mail: sekretariat@poradnia.wielun.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2021r. O dokładnym terminie laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej poradni www.poradnia.wielun.pl. oraz stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.powiat.wielun.pl.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnienia i dyplomy.

Szczegóły, regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na stronie biblioteki powiatowej – tutaj. Koordynatorami konkursu są: Paulina Małolepsza i Donata Sitek.