Iskra Bożego Miłosierdzia

Mieszkańcy Wielunia zgromadzili się 28 września na placu Legionów by w Godzinę Miłosierdzia dołączyć do wielu miast świata i wspólnie o godzinie 15.00 odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Na czas modlitwy na placu Legionów stanął Krzyż. Zebrani przy nim wierni, połączeni w modlitewny krąg,  odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, odpowiadając na apel Ojca Świętego Franciszka, który mówił, że światu bardzo jest potrzebne Boże Miłosierdzie. Do wspólnej modlitwy, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, zaprosił wielunian Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Wieluńskiego z księdzem Sebastianem Wyrozumskim.  O wsparcie w modlitwie proszono św. siostrę Faustynę, sekretarkę Bożego Miłosierdzia. Wspólna modlitwa zakończyła się kapłańskim błogosławieństwem. Wielunianie modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia  po raz szósty.