Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa nagrał gwarą dwie kołysanki i pieśń sierocą dla TV Łódź

Dziecięcy Zespół Obrzędowy z Ożarowa powstał w 1995 roku. Opiekuje się nim  pani Halina Gniłka.  Zespół po raz pierwszy zaprezentował się na VII Przeglądzie Folklorystycznym Województwa Sieradzkiego  gdzie zajął I miejsce i zakwalifikował się do udziału w IV Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Łowiczu.

Zespół ma na swoim koncie wiele osiągnięć. Wiele razy zajmował czołowe miejsca na  różnych festiwalach folklorystycznych, przeglądach kolęd i w konkursach. Ważne nagrody to: I nagroda w Wojewódzkim Festiwalu Folklorystycznym „Tradycje” w Łodzi, I nagroda na XV Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym, I nagroda na VI Międzywojewódzkim Przeglądzie Obrzędów Ludowych w Głuchowie, I nagroda na IX Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim, I miejsce dla grupy kolędniczej na VI Spotkaniach Bożonarodzeniowych – ”Od Bożego Narodzenia do zapustów” w Brzeźniu,  I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Na Pisanki i Palmy Wielkanocne –  „Wielkanocne pisankowanie” w Skierniewicach, Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (25.09.2018) .

Ostatnie  ważne wydarzenie w życiu Dziecięcego Zespołu Obrzędowego z Ożarowa to nagranie dla TV Łódź. Podczas nagrania młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Zaśpiewali gwarą dwie kołysanki i pieśń sierocą – tradycyjne pieśni ludowe naszego regionu.

                                                   

                                       

                                   

                                   

                                   

Fot. Halina Gniłka

i Tomasz Spychała/ Muzeum Ziemi Wieluńskiej