Absolwentka KLO w Wieluniu dyrektorem Wydziału Zdrowia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Absolwentka Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu Jolanta Kowalik-Gęsiak została dyrektorem Wydziału Zdrowia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Stało się to wraz z otwarciem, w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, nowej komórki „Wydział Zdrowia”, która będzie zajmowała się realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego.

Jolanta Kowalik- Gęsiak ukończyła klasę humanistyczną rocznik 2011 w wieluńskim KLO a następnie Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Kowalik – Gęsiak, od 2015 roku związana jest z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW gdzie wykazała się profesjonalizmem, pracowitością i zaangażowaniem jako pełnomocnik wojewody łódzkiego ds. szczepień przeciwko COVID-19  i koordynator Narodowego Programu  Szczepień w województwie łódzkim.

fot. ŁUW w Łodzi