28 sierpnia powróciła pielgrzymka z Jasnej Góry

W niedzielę, 28 sierpnia, tegoroczna wieluńska pielgrzymka wróciła do Wielunia i została radośnie przywitana przez licznych mieszkańców.

Na szlak z Wielunia na Jasną Górę w Częstochowie, w dniu 23 sierpnia, pod kierownictwem ks. Adama Kępki i hasłem „Pokój Wam”,  wyruszyło 320 pielgrzymów, którzy pokonując własne słabości podczas wędrówki, przeszli około 140 km i powrócili cali i zdrowi.

Pielgrzymi wkraczając do miasta, z radością i śpiewem na ustach, byli ciepło witani wiązankami kwiatów i licznymi uściskami. Następnie maszerując ulicami Wielunia skierowali się do wieluńskiej Kolegiaty aby tam odmówić modlitwę.

O wyruszeniu wieluńskich pielgrzymów w dniu 23 sierpnia na Jasną Górę, ze 159. Pieszej Pielgrzymki Ziemi Wieluńskiej do Częstochowy, pisaliśmy – tutaj.

W dniu 7 września o godz. 7:00  wyruszy na szlak 3 Rowerowa Pielgrzymka z Wielunia na Jasną Górę. Wcześniej odbędzie się msza św. o godz. 6:00. Wszelkie informacje o zapisach i przebiegu tego wydarzenia na stronie FB: tutaj lub na Instagramie.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ewa Misiak – Kocham Wieluń