marzec 2019 archive

Zaproszenie na otwarcie wystawy poplenerowej „Z biegiem Warty – Kamion 2018”

Odbył się kolejny Plener „Z biegiem Warty Kamion 2018”. Plenerowi jak zwykle patronował Jerzy Duda Gracz. Pokłosiem Pleneru będzie wystawa poplenerowa w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Otwarcie wystawy już 7 kwietnia!

VIII Turniej Rodzinny o Puchar Burmistrza Wielunia

Dnia 23 marca 2019 r. na hali WOSiR w Wieluniu odbył się VIII Międzyszkolny Turniej Rodzinny organizowany co roku przez Szkołę Podstawową im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach. Honorowy patronat nad turniejem objął Burmistrz Wielunia  Paweł Okrasa. Tradycyjnie sportowej imprezie przyświecały cele : kształtowanie nawyku aktywności ruchowej w rodzinie, integracja środowiska szkolnego, rozwijanie umiejętności współpracy w …

Kontynuuj czytanie

XV Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej

W dniu 22.03.2019 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się XV Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej. Jury w składzie:  Grażyna Bakalarczyk,  Dorota Staszak,  Zofia Szpikowska i  Marcin Wolniak przesłuchało i oceniło ponad 80 solistów w czterech kategoriach wiekowych. Protokół z festiwalu dostępny był na stronie stronie internetowej Wieluńskiego Domu …

Kontynuuj czytanie

55 – lecie Odrodzonego Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest ważnym ośrodkiem regionalnych badań naukowych, prowadzącym jednocześnie rozległą działalność oświatową. Jest to muzeum typu regionalnego o wielodziałowej strukturze. Za dokonania na rzecz promocji regionu oraz ochrony jego dziedzictwa kulturowego otrzymało wiele nagród, dyplomów i wyróżnień (Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu). Muzeum Ziemi Wieluńskiej powstało w 1926 roku. Działało przez 13 lat. …

Kontynuuj czytanie

IX Międzypowiatowy Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego

22 marca 2019 roku w Zespole Szkół nr 1 odbył się IX Międzypowiatowy Konkurs z Języka Angielskiego i Niemieckiego . Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Wieluniu. Podczas konkursu uczniowie rozwiązali test sprawdzający rozumienie tekstu czytanego, słuchanego, słownictwo i gramatykę oraz elementy wiedzy ogólnej z zakresu kultury i realiów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych …

Kontynuuj czytanie