styczeń 2018 archive

Ferie zimowe w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Propozycje

Ferie zimowe , które trwać będą od 29 stycznia, zachęcają instytucje kulturalne miasta do włączenia się w ich organizację. Do tych placówek zalicza się Muzeum Ziemi Wieluńskiej i jego Oddział Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie. Czym zaskoczą w tym roku? Spojrzyj na plakat!  

Koncert kolęd polskich w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Akcentem kończącym wizytację biskupią w parafii św. Marii Magdaleny w Ożarowie był koncert kolęd przygotowany przez wielopokoleniowy Zespół Śpiewaczo – Obrzędowy z Ożarowa prowadzony przez Grażynę Hadryś, muzycznie przez Bogdana Mieszkalskiego. Miejsce koncertu to Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej.  Księdza bpa Andrzeja i towarzyszących mu księży Sylwestra Rsztara, ks. Witolda Bila …

Kontynuuj czytanie

Sukces Chóru i Zespołu Muzyki Dawnej w Będzinie

W dniach 11-14 stycznia odbywał się w Będzinie XXIV Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika. Uczestników oceniało jury w składzie: prof. dr hab. Teresa Krasowska – Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, adiunkt Instytutu Muzyki UMSC w Lublinie (przewodnicząca), prof. dr hab. Benedykt Odya – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (członek), …

Kontynuuj czytanie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu – Propozycje na ferie zimowe luty 2018

Informacja o feriach zimowych w filiach MiGBP

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu proponuje dzieciom szereg atrakcji na czas ferii zimowych. Skorzystaj!  Propozycje na plakatach!

„Piosenki z dawnych lat”

„Piosenki z dawnych lat” to tytuł Koncertu Noworocznego, który 7 stycznia br. odbył się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Jego wykonawcami byli: Joanna Aleksandrowicz – wokal, Tomasz Cyranowicz – bas, Patryk Sowała – perkusja, Szymon Szyszko – piano. Joanna Aleksandrowicz koncertuje nieustannie od 2015 roku. Współpracowała z zespołem Varius Manx, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Nową Sceną …

Kontynuuj czytanie