marzec 2017 archive

Spotkanie z Magdaleną Pioruńską Autorką książki „Twierdza Kimerydu”

Uczestnicy spotkania

W ramach cyklu Ludzie i ich pasje 30 marca br. Towarzystwo Przyjaciół Wielunia oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiły na, poprowadzone przez Iwonę Podeszwę, spotkanie z Magdaleną Pioruńską. Jest ona wielunianką, politologiem, dziennikarką, publicystką, anglistką, literaturoznawcą, absolwentką Studium Literacko – Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, redaktor naczelną internetowego magazynu kulturalno–literackiego Szuflada.net, autorką książek o rozpadzie Jugosławii (praca …

Kontynuuj czytanie

II Międzypowiatowa Wystawa Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością

Otwarciu II Międzypowiatowej Wystawy Rękodzieła Artystycznego Osób z Niepełnosprawnością towarzyszyć będą soliści z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu, którzy pod opieką Zofii Szpikowskiej wystąpią w koncercie „Wiosenne kantaty”. Otwarcie wystawy odbędzie się 7 kwietnia w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu ul. Narutowicza 13 o godzinie 12.00  

Muzyka Fryderyka Chopina i Siergieja Rachmaninowa w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie

Publiczność

Niedzielne popołudnie z muzyką Chopina i Rachmaninowa w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie stało się wspaniałą ucztą duchową za sprawą Anny Bajor – sopran, Łukasza Filipczaka – fortepian i Lecha Dzierżanowskiego – słowo o muzyce, wykonawców koncertu kameralnego. Organizatorem koncertu było Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W programie pierwszej części koncertu, …

Kontynuuj czytanie

XIII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej „Piosenka z uśmiechem”

Najstarsi uczestnicy z dyplomami

Na Festiwal piosenki optymistycznej i turystycznej do Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu napłynęło 76 zgłoszeń. Do oceny uczestników festiwalu, który odbył się 23 marca, powołano 2 zespoły jurorów w składzie: I zespół Dorota Staszak – nauczyciel muzyki Grażyna Bakalarczyk – emerytowana nauczycielka muzyki w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu Grażyna Kita – kierownik …

Kontynuuj czytanie

Happening „Przytulić poezję” za nami

Fragment wystawy

Happening „Przytulić poezję” zorganizowały Klub Satyryka „Ja gęgole” oraz  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu. Towarzyszyła mu wystawa przygotowana przez Powiatową Bibliotekę Publiczną. Patronat medialny nad całością sprawowały Radio Ziemi Wieluńskiej, „Dziennik Łódzki” oraz TVK WSM. Uczestnikami imprezy, zorganizowanej z racji Światowego Dnia Poezji, byli uczniowie wieluńskich szkół, którzy przybyli do biblioteki wraz z opiekunami. …

Kontynuuj czytanie