2016-09-01-uroczystości wieluńskie-3

Wyrazem pamięci są kwiaty