Odpust i bierzmowanie w parafii św. Józefa w Wieluniu

19 marca, sobotni wieczór i uroczysta Suma odpustowa ku czci św. Józefa z udzielonym sakramentem bierzmowani w parafii pod wezwaniem św. Józefa oblubieńca NMP. w Wieluniu. Kościół wypełniony po brzegi. Uroczystość odpustowa zgromadziła bardzo wielu kapłanów, siostry zakonne ze zgromadzenia Antoninek i Bernardynek, poczty sztandarowe OSP, orkiestrę z Wierzchlasu, młodzież oczekującą na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, rodziców, świadków bierzmowania, wiernych czcicieli św. Józefa., służbę liturgiczną ołtarza, chór parafialny z organistą Szymonem Blajerem, członków Akcji Katolickiej.

Eucharystię sprawowali ks. bp Andrzej Przybylski, ks. dziekan Jarosław Boral z Dekanatu Nawiedzenia NMP w Wieluniu, ks. Marek Szumilas z parafii Przemienienia Pańskiego w Starokrzepicach, ks. dziekan Janusz Parkitny z Dekanatu św. Wojciecha w Wieluniu.

Słowo Boże do wiernych wygłosił ks. bp Andrzej Przybylski.  Mottem rozważań stały się słowa z Litanii do św. Józefa; „Ustanowił go panem domu swego”. Dom, mówił ks. bp Andrzej Przybylski, to miejsce gdzie człowiek czuje się bezpieczny, gdzie otacza go rodzina, gdzie zawsze się chce wrócić po dłuższej nieobecności.

Co się stanie z mieszkańcami domu, gdy coś lub ktoś zachwieje jego posadami? Dom materialny może zniszczyć wojna. Tego doświadczają dzisiaj mieszkańcy Ukrainy. Wielu z nich straciło swoje domy bezpowrotnie przez zło i nienawiść agresora. Wielu z nich straciło swój inny dom – Ojczyznę. Dziś są bezdomnymi. Swoją ojczyznę i swój dom musiał także kiedyś opuścić św. Józef, by ocalić rodzinę.

Jak ważny jest dom i rodzina wiedział Bóg, kiedy misję zbudowania szczęśliwego domu dla Jezusa i Maryi powierzył Józefowi, biblijnemu cieśli, człowiekowi dojrzałemu, odpowiedzialnemu, uczciwemu i sprawiedliwemu, człowiekowi głębokiej wiary, wolnemu od egoizmu, człowiekowi, który nie zawahał się wziąć do siebie Jezusa i Maryi, tym samym stworzył dom, w którym zagościło błogosławieństwo Boże.

Zwracając się do bierzmowanych chłopców kaznodzieja mówił: święty Józef, patron dnia dzisiejszego uczy was dorastania do świadomego ojcostwa. Gotowi do ojcostwa będziecie wtedy, kiedy przestaniecie myśleć tylko o sobie, o swoich korzyściach. Zwracając się do dziewcząt mówił: podobnie jest z waszym dorastaniem do macierzyństwa. Wzorem odpowiedzialności za swoje dzieci są dziś kobiety ukraińskie, które w imię zachowania ich bezpieczeństwa podjęły trudną decyzję, zostawiły ojczyznę, mężów, którzy jej bronią.

Pamiętajcie, że planując budowę domu i założenie rodziny musicie myśleć o tym by w tym domu zamieszkał Bóg. Wtedy dom przetrwa kryzysy, które nad nim zawisną. Dom bez Boga jest budowlą na piasku. Zaproście więc do niego św. Józefa, Jezusa i Maryję.

Dziś prośmy św. Józefa, by swoim wstawiennictwem wyprosił uchodźcom ukraińskim szczęśliwy powrót do ojczyzny i odbudowę zniszczonych domów.

Uroczystości odpustowe zakończyła procesja z figurą św. Józefa ulicami miasta, wspólne „Ciebie Boga wysławiamy” i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Za przewodniczenie Eucharystii, za obecność i udzielenie sakramentu bierzmowania ks. biskupowi Andrzejowi Przybylskiemu podziękował ks. Adam Sołtysiak, proboszcz parafii św. Józefa.  W podziękowaniach nie pominął innych kapłanów, sióstr zakonnych, służby liturgicznej ołtarza, chóru, pocztów sztandarowych OSP, orkiestry.